Tarief Voogdbenoeming door twee ouders

Home » Producten » Tarief Voogdbenoeming door twee ouders
8.4

Tarief Voogdbenoeming door twee ouders

Wat kost het benoemen van een voogd door twee ouders?

Dit tarief is inclusief:

Werkzaamheden

De benoeming van een voogd is een soort mini-testament. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor een testament gelden.  Als jullie samen de voogdij willen regelen voor jullie kinderen dan kan dat ook. Je krijgt dan twee persoonlijke aktes. Jullie moeten in persoon bij de notaris komen tekenen. Het goedkope tarief gaat er van uit dat jullie samen komen.

De notaris zal voor het tarief:

  • twee aktes voor de benoeming van een voogd opmaken;
  • een ID controle doen van de opstellers;
  • de aktes inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
  • de aktes eeuwig bewaren;
  • jullie ieder een officieel afschrift meegeven van de akte met jouw voogdbenoeming.