Testament geregistreerd partnerschap

Testament met zegelAls je een geregistreerd partnerschap hebt dan heeft de wet jullie aangewezen als elkaars erfgenaam. Als jullie kinderen hebben, dan heeft de langstlevende ouder het recht om de erfenis van de kinderen onder beheer (vruchtgebruik) te houden.
Met een testament kunnen jullie veel meer regelen dan de wet mogelijk maakt. Zeker als je een beetje vermogen hebt opgebouwd is dat zeker aan te raden. Als jullie geen kinderen hebben dan is een testament geregistreerd partnerschap zeker aan te raden. Dan kan je bepalen wie er na jullie gaat erven.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • Vaste prijs
 • In 10 minuten klaar
 • Betaal pas bij de notaris
 • Ontvang een gratis op maat gemaakt voorbeeld testament
 • Notaris schrijft in bij CTR

Wat regel je hier voor testament voor geregistreerd partners?

Je maakt hier een testament waarin een aantal keuzes al vooraf is bepaald in ons model. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken. Lees het Stappenplan goed door, daar leggen we de keuzes ook in uit.

 • Je partner is je erfgenaam
 • Zijn er kinderen, dan krijgen ze een legaat
 • Reserve erfgenamen, personen of organisaties
 • Je partner is executeur
 • Reserve executeur
 • Erfenis is opeisbaar als de erfgenaam moet interen
 • Testament vervalt bij einde geregistreerd partnerschap

Voor geregistreerde partners gaan we ervan uit dat het de bedoeling is om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan de langstlevende partner. Die wordt dus erfgenaam, en executeur. Eventuele kinderen krijgen geen erfdeel, maar een legaat van dezelfde grootte. De langstlevende heeft hierdoor ruimte om zelf te bepalen hoe het verder zal gaan.
In eerste instantie is jouw partner degene die de erfenis afhandelt, de executeur. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat jouw partner tegen die tijd te oud of te ziek is om het te doen. Daarom benoem je voor alle functies in het testament een reserve.

Stappenplan voor je akte

Met of zonder kinderen?

Het maakt veel uit of jullie kinderen hebben of niet. Hebben jullie geen kinderen? Dan moeten jullie gaan bepalen naar wie de erfenis gaat als jullie beiden komen te overlijden. Dat kan bijvoorbeeld naar familie, vrienden of goede doelen zijn. Hebben jullie wel kinderen? Dan wil je vermoedelijk iets regelen voor het geval dat beide ouders komen te overlijden. Bijvoorbeeld hetbeheer over een eventueel erfdeel zolang ze minderjarig zijn, de voogdij zolang ze minderjarig zijn.

Fiscaal erfbelasting geregistreerde partners

Het Nederlandse erfrecht is behoorlijk gunstig voor geregistreerde partners en gehuwden. De vrijstelling voor de erfbelasting voor geregistreerde partners kan oplopen tot boven de € 630.000. De vrijstellingen worden jaarlijks iets aangepast en gepubliceerd in de tarieven vrijstelling en erfbelastingop onze website.
Door een testament te maken kun je ook bepalen op welk moment (een deel van) de erfbelasting betaald moet worden.

Wat krijgen jullie voor je geld?

Jullie krijgen twee complete en goede testamenten, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

+

Tarief Testament geregistreerd partners met kinderen (2 testamenten) € 349.- incl. BTW

Wat kost een Testament geregistreerd partners met kinderen (2 testamenten)

Honorarium notaris240.33
2x inschrijving Centraal Testamenten Register (CTR)11.-
2x controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Curateleregister20.66
2x KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat16.44
BTW60.57
Inclusief BTW349.-

Het testament voor geregistreerd partners bestaat uit twee testamenten. Een testament is namelijk strikt persoonlijk. Je krijgt voor ons tarief dus twee testamenten die bijna gelijkluidend zijn. Er gelden voor een testament een aantal formele handelingen. Jullie moeten in ieder geval in persoon bij de notaris komen tekenen. Het goedkope tarief gaat er van uit dat je dat samen komt doen.

De notaris zal voor het tarief:

 • de testamenten opmaken;
 • een ID controle doen voor de beide opstellers;
 • de aktes inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
 • de aktes eeuwig bewaren;
 • jullie ieder een officieel afschrift meegeven van het persoonlijke testament.

Lees meer over testamenten