Levenstestament met partner opstellen 539.-

Home » Testamenten » Levenstestament » Levenstestament met partner opstellen
8.6

Het dubbele levenstestament

Jullie willen allebei een levenstestament. In een levenstestament regel je wie er namens jou beslissingen kan nemen als jij daar niet meer zelf toe in staat bent. Denk aan de mogelijkheid dat jij tijdelijk geen besluit kan nemen, omdat je in coma ligt. Het kan ook een langere periode zijn, bijvoorbeeld door dementie. Het levenstestament is een algemene volmacht. Met die volmacht geef je iemand de mogelijkheid om namens jou beslissingen te nemen. Het werkt tijdens je leven. Het levenstestament is persoonlijk, je maakt er hier twee tegelijk.

Waarom levenstestament opstellen?

Veel mensen denken dat hun partner altijd namens hun beslissingen mag of kan nemen. Dat is juridisch absoluut niet het geval. Kom jij in een ziekenhuis of andere calamiteit, dan kan je partner niet namens jou besluiten. Niet zakelijk en ook niet in medische zaken.

De belangrijkste reden voor een levenstestament is meestal het regelen van de financiën en de woningzaken. Stel je komt in een verzorgingstehuis, met een volmacht kan jouw huis nog verkocht. Ook zonder dat jij nog in staat bent om naar de notaris te gaan. Het is onmisbaar als je een onderneming hebt. Je kunt naar eigen wens aangeven of er schenkingen mogen worden gedaan, of je deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden. Zonder een dergelijke bepaling is het goed plannen van een nalatenschap heel lastig. Op deze manier kunnen gevolmachtigde kinderen jouw vermogen verlagen als je zelf in een verzorgingshuis zit met een eigen bijdrage.
Je kan ook toestemming geven voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen. Je moet een medische volmacht dit ook afstemmen met je huisarts.

Voordelen om hier een levenstestament te maken

Nergens maak je zo voordelig en makkelijk een levenstestament

 • Notaristarief is all in
 • In jullie eigen tempo thuis
 • Gratis concept op maat
 • Notaris registreert en bewaart

Wie wijs je aan

Het dubbele levenstestament gaat ervan uit dat je een partner hebt. Jullie wijzen elkaar aan als eerste gevolmachtigde. Pas als je partner niet in staat is om de beslissingen voor jou te nemen, komt er een volgende gevolmachtigde in beeld. De persoon die je hebt aangewezen als gevolmachtigde noemt men ook wel een levensexecuteur.
Een veel voorkomende vorm is dat je eerst je partner aanwijst en daarna een van de kinderen.

Wat regelen jullie hier in een levenstestament?

Je maakt hier een levenstestament waarin een aantal keuzes al vooraf door ons is bepaald. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken. De persoonlijke zaken zoals de medische behandeling bepaal je per persoon. De andere zaken zijn voor jullie beiden gelijk.

 • Gevolmachtigde voor zakelijke beslissingen
 • Gevolmachtigde kan schenkingen doen
 • Volmacht ook voor onderneming en/of aandelen
 • Naar keuze een medische behandelvolmacht
 • Geen aparte toezichthouder
 • Geen ondervolmacht
 • Rapportage per jaar
 • Geen beloning voor de gevolmachtigde, wel een vergoeding van onkosten

Online geen euthanasieverklaring

Je kan in ons model geen euthanasieverklaring opnemen. Daarvoor zijn verschillende redenen. De eerste is dat een dergelijke verklaring weinig nut heeft in een Levenstestament. Behandelende artsen wensen dat je een dergelijke verklaring in hun bijzijn maakt. Bovendien willen zij dat de euthanasieverklaring regelmatig is herhaald, waaronder ook recent voor het gewenste levenseinde. Hierdoor is het niet erg nuttig om deze verklaring bij een notaris vast te leggen. De tweede reden is dat het online bepalen van een dergelijke vergaande wens door veel notarissen niet wordt geaccepteerd. Zij vinden dat zij in dat geval moeten doornemen of je in staat bent het besluit te overzien. Een dergelijk gesprek kan je beter met een arts dan met een jurist voeren.

Ingang volmacht

Een levenstestament kan direct ingaan. Dat wil zeggen dat de gemachtigde altijd bevoegd is om namens jou op te treden. In het geval van je partner is dat meestal geen probleem. Je kan ook kiezen dat het pas ingaat op het moment dat een arts heeft bepaald dat je wilsonbekwaam bent geworden. Dat wil zeggen dat de volmacht pas in kan gaan nadat een dokter dat heeft besloten. In de praktijk is de machtiging voor bijvoorbeeld het beheer van een bankrekening pas in werking als je de machtiging aanmeldt bij de bank.

Medisch handelen

Een medische volmacht kan op diverse manieren zijn vorm gegeven. Belangrijk is dat als je wilt bepalen dat een behandeling moet worden gestopt door een gevolmachtigde dat je dan ook met jouw artsen moet overleggen. Die willen regelmatig controleren of jouw wil niet gewijzigd is.

Wat doet de notaris voor een levenstestament

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie hebben opgeven. Dus zijn de gegevens en die van de gevolmachtigde juist doorgegeven. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Ook zal de notaris het levenstestament doorlezen en eventueel vragen aan jullie stellen. Een belangrijke taak van de notaris is om te controleren of ieder van jullie nog kan overzien wat je ondertekent. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris. In bijzijn van de notaris moeten jullie ondertekenen.

Wat krijg je voor je geld?

Jullie krijgen beiden een compleet en goed levenstestament, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen. Het is een set van twee, dus je krijgt twee levenstestamenten.

+

Tarief Levenstestament met partner (2 levenstestamenten) € 539.- incl. BTW

Wat kost een Levenstestament met partner (2 levenstestamenten)


Werkzaamheden

De notaris gaat twee levenstestamenten opstellen. Omdat jullie zelf het concept hebben opgesteld zal dat document gelijk zijn aan het concept dat jullie zelf hebben gemaakt. De bespreking bij de notaris is beperkt tot de inhoud van dit concept. De notaris controleert of jullie beiden kunnen overzien wat jullie gaan tekenen en of jullie dat in vrije wil hebben besloten. 

Binnen het tarief zal de notaris de ID gegevens controleren. Na afronding van de levenstestamenten zullen deze ingeschreven worden in het Centraal Levenstestamentenregister CLTR. Ook de kosten van deze verplichte inschrijving zijn opgenomen in het tarief.

Ieder ontvangt een afschrift van de akte en de notaris bewaart deze in zijn archief.