Het enkele levenstestament

In een levenstestament regel je wie er namens jou beslissingen kan nemen als jij daar niet meer zelf toe in staat bent. Hier kies je voor een levenstestament zonder partner. Je hebt geen partner, of je wil die niet aanwijzen als levensexecuteur. Het levenstestament is een volmacht. Met die volmacht geef je iemand de mogelijkheid om namens jou beslissingen te nemen. Het werkt tijdens je leven.

 

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • In je eigen tempo thuis
 • Gratis concept levenstestament op maat
 • Notaris registreert en bewaart

Wie wijs je aan

Een enkel levenstestament gaat ervan uit dat je geen partner hebt, of dat je die partner niet als eerste gevolmachtigde wilt aanwijzen. Je maakt namelijk geen tweede levenstestament met gespiegelde voorwaarden. In tweede instantie kan je nog iemand aanwijzen. De persoon die je hebt aangewezen als gevolmachtigde noemt men een levensexecuteur.

Wat regel je hier in een enkel levenstestament?

Je maakt hier een levenstestament waarin een aantal keuzes al vooraf is bepaald. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken.

 • Gevolmachtigde voor zakelijke beslissingen
 • Gevolmachtigde kan schenkingen doen
 • Volmacht ook voor onderneming en/of aandelen
 • Naar keuze een medische behandelvolmacht
 • Een zelf op te stellen lijst van welbevinden
 • Geen ondervolmacht
 • Rapportage per jaar
 • Geen vergoeding voor de gevolmachtigde

Je kan in ons model geen euthanasieverklaring opnemen. Daarvoor zijn verschillende redenen. De eerste is dat een dergelijke verklaring weinig nut heeft in een Levenstestament. Behandelende artsen wensen dat je een dergelijke verklaring in hun bijzijn maakt. Bovendien willen zij dat de euthanasieverklaring regelmatig is herhaald, waaronder ook recent voor het gewenste levenseinde. Hierdoor is het niet erg nuttig om deze verklaring bij een notaris vast te leggen. De tweede reden is dat het online bepalen van een dergelijke vergaande wens door veel notarissen niet wordt geaccepteerd. Zij vinden dat zij in dat geval moeten doornemen of je in staat bent het besluit te overzien. Een dergelijk gesprek kan je beter met een arts dan met een jurist voeren.
Wil je het anders, of complexer? Dan moet je een offerte aanvragen bij een notaris, je krijgt dan ook met hele andere tarieven te maken.

 

Ingang volmacht

Een levenstestament kan direct ingaan. Dat wil zeggen dat de gemachtigde altijd bevoegd is om namens jou op te treden. Je kan ook kiezen dat het pas ingaat op het moment dat een arts heeft bepaald dat je wilsonbekwaam bent geworden. Dat wil zeggen dat de volmacht pas in kan gaan nadat een dokter dat heeft besloten.

Stappenplan voor je akte

Waarom levenstestament opstellen?

De belangrijkste reden voor een levenstestament is meestal het regelen van de financiën en de woningzaken. Het is onmisbaar als je een onderneming hebt. Je kunt aangeven of er schenkingen mogen worden gedaan, of je deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden. Zonder een dergelijke bepaling is het goed plannen van een nalatenschap heel lastig.
Je kan ook toestemming geven voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen. Dit punt is vaak lastig, je moet dit ook afstemmen met je huisarts. Sommige mensen willen ook een euthanasieverklaring opnemen. Dat laatste kan niet online in ons model. Wil je dat, neem dan contact op met een notaris voor een offerte.
De benoeming van een mentor of een bewindvoerder over je vermogen.

 

Medisch handelen

Een medische volmacht kan op diverse manieren worden vorm gegeven. Belangrijk is dat als je wilt bepalen dat een behandeling moet worden gestopt door een gevolmachtigde dat je dan ook met jouw behandelde artsen moet overleggen. Die artsen willen regelmatig controleren of jouw wil niet gewijzigd is.

 

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een compleet en goed levenstestament, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

+

Tarief Levenstestament (1 levenstestament) € 289,00 incl. BTW

Opbouw prijs Levenstestament (1 levenstestament)

Honorarium notaris€ 213,79
Inschrijven Centraal Levenstestamenten Register CLTR€ 6,50
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister€ 10,33
BTW€ 50,16
Inclusief BTW€ 289,00

De KNB heeft een website met uitgebreide informatie over het levenstestament gemaakt.

Lees meer