Beherende vennoot

Beherende vennoot

Home » Woordenboek » Beherende vennoot
8.4

Wat is een beherende vennoot?

Handen schudden

De beherend vennoot heeft de dagelijkse leiding over de Commanditaire Vennootschap (CV). De vennoot mag daden van beheer verrichten, zoals het aangaan van overeenkomsten.

De beherend vennoot is aansprakelijk voor alle verplichtingen die zijn aangegaan door de CV. Schuldeisers kunnen ook aanspraak maken op zijn privé vermogen. 

  • Het meervoud van beherende vennoot is beherende vennoten

Lees meer over Beherende vennoot op Wikipedia

.