Erfenis bij samengesteld gezin

Hoe wordt de erfenis bij samengesteld gezin verdeeld als een van ons kom te overlijden?

De wijze van verdeling van de erfenis hangt altijd af van het tijdstip van het overlijden van de eerste erflater.

In het geval van een samengesteld gezin geldt de volgende wettelijke verdeling als er geen testament is opgesteld.

Samengesteld gezin met ieder eigen kinderen

We nemen voor dit voorbeeld een samengesteld gezin van twee echtgenoten met ieder één eigen kind en geen nieuwe kinderen samen. Realiseer je van tevoren dat als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, dat bij overlijden de helft van jullie bezit geen erfenis is, maar al van de andere partner.
Als jij eerst komt te overlijden, dan is jouw echtgenoot en jouw eigen kind erfgenaam, ieder voor een gelijk deel. Jouw stiefkind erft niet van jou.
Bij het later overlijden van jouw man is zijn kind zijn erfgenaam. Jouw kind: dus zijn stiefkind is dan geen erfgenaam. Zo gaat dus de helft van wat van jou was uiteindelijk naar je stiefkind en niet naar jouw kind.

In het omgekeerde geval: als jouw echtgenoot als eerste komt te overlijden, dan ben jij met zijn kind erfgenaam. Na jouw overlijden gaat alles naar jouw kind.

Om hiervan af te wijken, moet je een testament opstellen. Daarin bepaal je zelf wie jouw erfgenamen worden. Je kan in een testament stiefkinderen gelijk stellen met eigen kinderen. Ook kan je bijvoorbeeld een bepaling opnemen dat de erfenis eerst voor je echtgenoot is en daarna voor een groter deel naar je eigen kind terug moet. Er zijn veel mogelijkheden, daarom is een testament voor twee partners bij een stiefgezin geen standaardakte. Maar het is wel sterk aan te bevelen, want de nalatenschap is bij deze gezinnen een bron van conflicten.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Testament

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag