Verdeling erfenis bij samengesteld gezin?

Verdeling erfenis bij samengesteld gezin?

Home » Verdeling erfenis bij samengesteld gezin?
8.4
Hoe wordt de erfenis bij een samengesteld gezin verdeeld als een van ons komt te overlijden?

De verdeling van een erfenis van een samengesteld gezin kan nogal ingewikkeld zijn. Zonder testament geldt het wettelijk erfrecht. De verdeling van de erfenis is afhankelijk van wie er als eerst overlijdt.

Erfenis bij samengesteld gezin

De wijze van verdeling van de erfenis hangt altijd af van het tijdstip van het overlijden van de eerste erflater.

In het geval van een samengesteld gezin geldt de volgende wettelijke verdeling als er geen testament is opgesteld.

Samengesteld gezin met ieder eigen kinderen

We nemen voor dit voorbeeld een samengesteld gezin van twee echtgenoten met ieder één eigen kind en geen kinderen samen. Realiseer je van tevoren dat als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, bij overlijden de helft van jullie bezit geen erfenis is, maar al van de andere partner.

Als jij eerst komt te overlijden, dan zijn jouw echtgenoot en jouw eigen kind erfgenaam, ieder voor een gelijk deel. Jouw stiefkind erft niet van jou.

samengesteld gezin

Bij het later overlijden van jouw echtgenoot is zijn kind zijn erfgenaam. Jouw kind, dus zijn stiefkind, is dan geen erfgenaam. Zo gaat dus de helft van wat van jou was uiteindelijk naar je stiefkind en niet naar jouw kind.

In het omgekeerde geval: als jouw echtgenoot als eerste komt te overlijden, dan ben jij met zijn kind erfgenaam. Na jouw overlijden gaat alles naar jouw kind.

Voorbeeld

De man gaat dood. De vrouw krijgt haar deel van gemeenschappelijke boedel, dat is de helft. Voor de andere helft zijn de vrouw en het kind van de man erfgenaam, ieder voor een gelijk deel. Het kind van de man erft dus 1/4 van het totale bezit van man en vrouw. De vrouw heeft het vruchtgebruik. Als nu de vrouw dood gaat, dan erft haar kind haar bezit en zonder testament het kind van de man niets. Het kind van de vrouw erft dus 3/4 van het bezit van man en vrouw. Namelijk de helft van de gemeenschap die van haar was en het kwart dat zij erbij kreeg door het overlijden van de man.

Testament opstellen

Om hiervan af te wijken, moet je een testament opstellen. Daarin bepaal je zelf wie jouw erfgenamen zijn. Je kan in een testament stiefkinderen gelijk stellen met eigen kinderen. Je kan bijvoorbeeld ook een bepaling opnemen dat de erfenis eerst voor je echtgenoot is en daarna voor een groter deel naar je eigen kind terug moet. Er zijn veel mogelijkheden. Daarom is een testament voor twee partners bij een stiefgezin geen standaardakte. Een testament is wel sterk aan te bevelen, want de nalatenschap is bij deze gezinnen vaak een bron van conflicten.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament