Hoe richt ik een politieke partij op?

Home » Vereniging » Vereniging oprichten » Hoe richt ik een politieke partij op?
8.6
politieke partij

Iedereen kan in Nederland een politieke partij oprichten. Er zijn wel enkele formele stappen en natuurlijk inhoudelijke stappen. We zetten ze hier op een rij. Het oprichten van een partij is nog niet hetzelfde als gekozen kunnen worden in een politiek orgaan zoals de Tweede Kamer of de Gemeenteraad. Daarvoor gelden andere regels. De regels voor partijen staan in de Kieswet.

Welke stappen moet je doorlopen om een politieke partij op te kunnen richten

 1. Een vereniging

  Een politieke partij moet een formele vereniging zijn om mee te doen aan de verkiezingen. Aangezien dat meestal het doel is van een partij, moet je naar de notaris. Alleen bij de notaris kan je een formele vereniging oprichten. Je kan dat via onze site doen.

 2. Bedenk het doel van de partij

  Iedere partij heeft bepaalde doelen. Die hoeven niet in de statuten te komen. In de statuten hebben wij standaard een algemeen doel dat voor iedere politieke partij te gebruiken is. Jullie concrete doelen komen in een plan. Soms heet dat plan het beginselprogramma, of verkiezingsprogramma, of visiedocument.

 3. Bedenk een naam voor de politieke partij

  De naam mag niet lijken op die van een bestaande partij. Bij een politieke partij geldt dat ook voor de afkorting. Je moet dit goed uitzoeken, ook bijvoorbeeld of de domeinnaam nog vrij is (zie bij SIDN).

 4. Zorg voor een bestuur

  Bij de notaris heb je minstens twee mensen nodig om de vereniging op te richten. Die oprichters kunnen ook het eerste bestuur vormen. De meeste verenigingen hebben in ieder geval drie bestuursleden.

 5. Wie worden de leden

  Wie er lid kunnen of mogen worden regelen jullie zelf. De statuten bepalen dat er leden zijn. Jullie kunnen in een eigen ledenreglement bepalen wie dat dan zijn, hoe ze zich aan kunnen melden en wat ze moeten betalen.

 6. De eerste vergadering

  Het is gebruikelijk om een oprichtingsvergadering te beleggen. De leden stemmen in met de statuten zoals die zijn opgesteld en benoemen het eerste bestuur.

 7. Registreer de partij

  Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen moet je de partij registreren. Dat kan pas nadat de notaris de oprichting heeft afgerond en de partij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wil je meedoen aan de landelijke verkiezingen, dan moet je dat bij de Kiesraad doen. Voor lokale verkiezingen is er per gemeente een centraal stembureau.