Benodigde documenten voor Verklaring van Erfrecht?

Home » Verklaring van Erfrecht » Benodigde documenten voor Verklaring van Erfrecht?
8.4
Wat heb ik nodig voor een Verklaring van Erfrecht?

De gegevens van de overledene, zoals je die vindt op de overlijdensakte. De gegevens van het laatste woonadres. En de gegevens van alle erfgenamen. Indien van toepassing ook het testament van de overledene.

Wat heb je nu nodig?

Om het vragenformulier goed in te kunnen vullen heb je bepaalde informatie nodig:

  • Een overlijdensakte, die geeft je de gegevens over de overledene, zoals geboortedatum en plaats en de datum en plaats van overlijden.
  • De laatste adresgegevens van de overledene.
  • De gegevens, waaronder e-mailadressen van alle erfgenamen.
  • De gegevens over een eventueel testament.
  • En de gegevens van een eventuele executeur, waaronder geboortedatum en geboorteplaats.

In samenwerking met Notariële Diensten

Deze akte wordt voorbereid door Notariële Diensten. Onze centrale samenwerkingspartner. Zij zijn helemaal ingesteld op online dienstverlening. Wij maken samen honderden aktes per maand. Dat betekent dat jouw aanvraag snel en efficiënt afgehandeld wordt. Alle werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van een notaris. Die ondertekent ook de uiteindelijke akte. Je hoeft niet langs te komen, je blijft continu op de hoogte. Klanten waarderen deze dienst enorm hoog.

Wat heb je later nodig?

Nadat je de aanvraag hebt ingediend, ontvang je een opdrachtbevestiging van Notariële Diensten. Zij houden jou op de hoogte van de vervolgstappen.

Je hoeft geen kopie van jouw ID op te sturen. Je kan je legitimeren via iDIN.

Is er een testament? Notariële Diensten gaat eerst zelf controleren of er een testament is en wat de laatste versie is. Heb je een kopie van de laatste versie, dan zal je een verzoek ontvangen om deze op te sturen.

Alle erfgenamen ontvangen een formeel verzoek waarin ze kunnen aangeven of ze de erfenis willen aanvaarden en of ze akkoord gaan met een eventuele volmacht.

Notariële Diensten houdt je op de hoogte van alle stappen. Je hoeft alleen stukken op te sturen op het moment dat zij erom vragen.