Verklaring van Erfrecht 298,-

Home » Verklaring van Erfrecht
9.3

Dit document gaat 100% online. De afhandeling is centraal via Notariële Diensten in Woerden.
Het document ontvang je van een notaris.

Een Verklaring van Erfrecht voor de partner of ouder

Na het overlijden van jouw partner of ouder heb je in sommige gevallen een verklaring van erfrecht nodig. Het kan zijn dat de bank, verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds erom vraagt, of omdat er een woning in de erfenis zit. Het is voor een bank of andere organisatie niet altijd direct duidelijk wie de erfgenamen zijn. Zij vragen dan een verklaring van erfrecht zodat zij zeker weten wie de erfgenamen zijn.

In verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn en eventueel de executeur. Dat wordt vastgesteld aan de hand van een onderzoek van de notaris. Als er onroerend goed in de erfenis zit kan de verklaring ook worden ingeschreven in het Kadaster. Dan komt de woning op naam van de erfgenamen te staan.

Stappenplan

Stappenplan Verklaring van Erfrecht

 1. Gegevens van de overledene

  Je moet de exacte gegevens van de overledene opgeven. Die staan op de overlijdensakte. Daarop staan de juiste gegevens van de overledene. Je kunt de overlijdensakte aanvragen bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dat al voor je. Je hoeft de overlijdensakte niet aan ons op te sturen.

 2. Wil je de erfenis aanvaarden?

  De belangrijkste en ingewikkeldste vraag. Willen alle erfgenamen de erfenis aanvaarden? Als je een erfenis aanvaardt dan krijg je de lusten en de lasten. Dus de bezittingen en de schulden. Is er een risico dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen? Dan moet je de erfenis niet aanvaarden. Want door te aanvaarden ben je dan aansprakelijk voor de schulden. Je kan de erfenis verwerpen (helemaal van af zien dus), of eerst laten beschrijven. Dat laatste kost je geld, je noemt dat beneficiair aanvaarden.

  Voor een verklaring van erfrecht moet duidelijk zijn dat alle erfgenamen de erfenis aanvaarden. In de verklaring van erfrecht komt te staan wie de erfgenamen zijn. Dat kunnen alleen personen zijn die de erfenis zuiver hebben aanvaard. Immers op basis van die verklaring gaat de bank straks uitbetalen.

  Iedere erfgenaam ontvangt straks een formele verklaring van Notariële Diensten. Daarmee geeft de erfgenaam aan wat zijn/haar keuze is. Die verklaringen voor aanvaarding gaan in het dossier. Als alle erfgenamen hun beslissing hebben ingeleverd kan de verklaring van erfrecht gereed worden gemaakt.

 3. Legitimeren

  De identiteit van de persoon die de erfenis gaat aanvaarden moet gecontroleerd worden. Het moet wel zeker zijn dat degene die daar tekent ook echt wel degene is die de erfenis op zich wil nemen. Daarom moet die identiteit gelegaliseerd zijn. Dat kan je op verschillende manieren doen:
  – de snelste en goedkoopste manier is via iDIN, je bevestigt online via jouw bank jouw identiteit. Dit is vergelijkbaar met een betaling via iDEAL. Dit is gratis.
  op ieder gemeentehuis in Nederland, de kosten liggen rond de € 10,–.
  – bij iedere notaris, reken daar op een bedrag vanaf € 40,– (vraag naar de kosten voor legalisatie).
  – via een videoverbinding. Voor erfgenamen die in het buitenland wonen en geen Nederlandse bankrekening hebben, bieden wij de mogelijkheid van legaliseren via een videoverbinding.

 4. Is er een testament?

  De notaris moet vaststellen wie de erfgenamen zijn. Als er een testament is, dan gaat dat boven de wet. Dan bepaalt het testament wie de erfgenamen zijn. De notaris heeft een kopie (of scan) van het testament nodig. Notariële Diensten controleert of er een testament is opgesteld. Je stuurt pas een kopie van het testament op naar Notariële Diensten op het moment dat zij ernaar vragen. Je ontvangt dan een link om het testament te uploaden.

  Weet je niet zeker of er een testament was? De notaris zal dit ook nog controleren bij het Centraal Testamenten Register in Den Haag. Blijkt dat er wel een testament bestaat, maar is er geen kopie? Dan krijg je het verzoek om alsnog een kopie te maken. Kun je geen origineel vinden, dan moet er extra werk gedaan worden. Die kosten brengt Notariële Diensten je dan in rekening.
  Het heeft dus geen zin om zelf op onderzoek bij het CTR te gaan. De notaris doet het toch over.

 5. Zijn er eerder erfgenamen overleden?

  Soms is er een kind van de ouders overleden, dus vóór de ouders overlijden (vooroverleden). Heeft dat kind zelf kinderen nagelaten? Dan komen die in de plaats van dat kind. Je kan dan niet verder voor het goedkope DoeHetZelfTarief. Tenzij er al een verklaring van erfrecht is opgesteld voor dat overleden kind. Anders moet de notaris nu uitzoeken wie de erfgenamen zijn van het vooroverleden kind. Dat is meer werk, dus helaas meer kosten.

 6. Had de overledene onroerend goed?

  Als er onroerend goed op naam van de overledene staat, dan kan je het best de verklaring van erfrecht direct in laten schrijven bij het Kadaster. Daarmee staat dan in het Kadaster vast wie de eigenaar is van dat onroerend goed. Wij doen het gelijk in dit proces voor lage kosten.

  Het wijzigen in het Kadaster moet gebeuren om ooit het onroerend goed te kunnen verkopen (leveren). Die levering kan alleen door de rechthebbende. Als je het dan pas gaat regelen, dan is het meestal een stuk duurder. Je zit dan namelijk bij de notaris die de koper heeft gekozen aan tafel.

Waarom een verklaring van erfrecht?

Waarom heb je een verklaring van erfrecht nodig?

Het kan zijn dat de bank of verzekeringsmaatschappij om een verklaring van erfrecht vraagt. Dat hebben zij nodig om zeker te weten dat zij aan de juiste persoon of personen uitkeren. De bank of verzekering kan namelijk niet zomaar gaan uitkeren. Als zij aan de verkeerde persoon uitkeren, zijn zij aansprakelijk voor de schade. Vaak als er een hoog saldo op de rekening staat, vraagt de bank om een verklaring van erfrecht.

Lees ook: Heb ik altijd een verklaring van erfrecht nodig?

Voordelen om via ons een Verklaring van Erfrecht op te stellen

Nergens maak je zo voordelig en makkelijk online een verklaring van erfrecht.

 • Ons tarief is all in
 • Eerste 3 erfgenamen in tarief
 • In 20 minuten klaar met de aanvraag
 • Eén verklaring, overal geldig
 • Je hoeft niet persoonlijk naar de notaris
 • Inclusief eventuele boedelvolmachten
 • Betaal pas aan het einde van het traject

De verplichte legalisatie van de handtekeningen door de erfgenamen kan gratis 100% online. Wij maken daarvoor gebruik van iDIN. Indien je dat niet wilt kan je ook terecht bij ieder gemeentehuis in Nederland. Voor buitenlandse erfgenamen, zonder Nederlandse bankrekening hebben we een service via Videoverbinding.

In samenwerking met Notariële Diensten

Deze akte wordt voorbereid door Notariële Diensten. Onze landelijke samenwerkingspartner. Zij zijn helemaal ingesteld op online dienstverlening. Wij maken samen honderden aktes per maand. Dat betekent dat jouw aanvraag snel en efficiënt afgehandeld wordt. Alle werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de notaris. Die ondertekent ook de uiteindelijke akte. Je hoeft niet langs te komen, je blijft continu op de hoogte. Klanten waarderen deze dienst enorm hoog.


Wat regel ik hier?

Je hebt een verklaring van erfrecht nodig omdat de bank of een andere instanties daarom heeft gevraagd. Om online de verklaring te kunnen regelen zijn een paar voorwaarden.

 • Het betreft een eenvoudige situatie.
 • Een Nederlandse Verklaring van Erfrecht (geen Europese dus).
 • Alle erfgenamen willen de erfenis zuiver aanvaarden.
 • Gegevens van alle erfgenamen zijn bekend.
Wat doet de notaris voor een Verklaring van Erfrecht?

De notaris gaat uitzoeken wie de erfgenamen zijn. Daarvoor controleert de notaris eerst of er een testament is. Als er een testament is, wordt deze beoordeelt. In het testament staat dan wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament? Dan geldt de wettelijke verdeling. De notaris doet dan een gemeenteonderzoek om te bepalen wie de afstammelingen (kinderen) zijn.
Nadat de notaris dit heeft onderzocht, en de erfgenamen de erfenis hebben aanvaard, kan de verklaring van erfrecht worden opgesteld.

Wat kost een Verklaring van Erfrecht?

+

Tarief Verklaring van Erfrecht € 298.- incl. BTW

Wat kost een Verklaring van Erfrecht


Bijkomende kosten:


Werkzaamheden

De notaris zal voor het tarief:

 • de verklaring van erfrecht opstellen;
 • controleren of er een testament is;
 • een ID controle doen van iedere betrokkene;
 • alle erfgenamen een volmacht en formulier voor aanvaarding van de erfenis opsturen;
 • jou een officieel afschrift opsturen van de verklaring van erfrecht.

In het tarief zitten de eerste drie erfgenamen al in de prijs. Voor iedere extra erfgenaam of executeur komt er € 29,-- bij. Dat zijn de kosten voor de controles en de aanvaarding. Deze kosten brengen wij ook in rekening als er bijvoorbeeld een externe contactpersoon is, die tellen wij mee als extra betrokkene.

Alleen bij ons zit een eventuele boedelvolmacht in het tarief. Dit omdat in de meeste gevallen een volmacht wel zo praktisch is om de erfenis af te handelen.

Testament of ander juridisch document

Als er een testament of ander jvergelijkbaar uridisch document is dan zal de notaris dat moeten lezen en beoordelen. Meestal betreft het een testament, maar soms zijn er bijvoorbeeld huwelijks voorwaarden van de overledene die van belang kunnen zijn voior het afhandelen van de erfenis. Eventueel komen hier aanvullende stappen uit naar voren. Bijvoorbeeld het aanstellen van een executeur als die is opgenomen in het testament. De extra kosten voor het beoordelen zijn € 39,--.

Is er wel een testament, maar kun je geen kopie of scan daarvan overleggen, dan vraagt de notaris in eerste instantie of je dat alsnog kunt regelen. Je kunt die opdracht ook aan de notaris geven. Die rekent hiervoor € 98,--, omdat andere notarissen dit ook in rekening brengen bij de notaris.

Inschrijven Kadaster

Wil je dat de notaris de Verklaring inschrijft bij het Kadaster? Dat kan ook. De extra kosten bedragen € 78,--.

Erfgenamenonderzoek

In een aantal gevallen (ongeveer twee op de tien dossiers) moet de notaris de gemeente vragen een handmatig aanvullend onderzoek te doen in de archieven van het bevolkingsregister. De kosten voor dit zogeheten erfgenamenonderzoek of nabestaandenonderzoek brengen wij bij jou in rekening. Indien de notaris dit onderzoek opdraagt, ontvang je een e-mail. Dan weet je dat het onderzoek gestart is. Wij geven je dan nogmaals aan dat het bedrag in rekening gebracht zal worden op jouw eindfactuur.  Het staat iedere gemeente vrij om hier een eigen tarief voor te vragen. Om je op dat moment zekerheid vooraf te geven rekenen wij een vast bedrag van € 39,--. Hiermee nemen wij het risico van een hoger bedrag voor onze rekening.

Legitimatie

Je hoeft niet in persoon bij de notaris te komen. Je moet wel de erfenis aanvaarden. Dat kan bij ons gratis en 100% online. Je kunt je ook legitimeren bij iedere gemeente in Nederland of bij een notaris. Hier zijn kosten aan verbonden, bij de gemeente is dit het goedkoopst. Als je onze prijzen vergelijkt met die van andere notarissen, dan is dit een enorm verschil. 

Hoe lang duurt het afgeven van de Verklaring van Erfrecht?

Het afgeven van een verklaring van erfrecht kan in een paar weken geregeld zijn (ons record is zelfs twee dagen). Helaas kan het soms langer duren, wel maanden. Hoe kan dat? De notaris moet veel uitzoeken en hij is bij bepaalde vragen afhankelijk van anderen.
Als er een testament is, en de erfgenamen hebben dit testament niet, dan moet de notaris dat gaan opvragen. De notaris is dan afhankelijk van de snelheid van de andere notaris. Daarnaast moeten er gegevens uit de Basisregistratie Personen worden opgevraagd. In veel gevallen kunnen wij die gegevens digitaal raadplegen, maar niet altijd. Dan moet er een gemeenteonderzoek worden gestart. Dan zijn we afhankelijk van de snelheid van de gemeente.
Tot slot heeft de notaris een reactie van de erfgenamen nodig. Dat kan snel, maar soms duurt het ook langer.

Wat kan ik zelf doen voor een Verklaring van Erfrecht?

Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht heeft de notaris een aantal gegevens nodig. Die kun je deels zelf verzamelen. Hierdoor heeft de notaris minder werk. Daarom is het DoeHetZelfNotaris tarief ook fors lager dan je elders kan vinden. De verklaring in enkele stappen:

 1. Je vult op de site de bij jou bekende gegevens in over de overledene en eventuele erfgenamen.
 2. Beantwoord de vragen over een mogelijk testament en/of onroerend goed.
 3. Geef de opdracht.
 4. Je ontvangt een e-mail met instructies voor het verzenden van aanvullende gegevens.

Minderjarige erfgenamen

Het kan zijn dat een van de erfgenamen minderjarig is. Ook in dat geval kunnen wij de verklaring opstellen. Een minderjarig kind kan de erfenis alleen beneficiair aanvaarden. De wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige kind zal dan namens de minderjarige verklaren om de erfenis niet te verwerpen. Lees ook: Kan een minderjarige erfgenaam zijn?

Extra: Er is een testament

Als er een testament is dan moet dat testament beoordeeld worden. De notaris moet het testament lezen om te beoordelen wie de erfgenamen zijn. De notaris heeft dan een kopie van het testament nodig. Er is geen centrale databank waar alle testamenten in zijn opgeslagen. Die liggen bij de notaris die het heeft opgesteld. Je moet zelf een kopie van het testament opsturen. Als je geen kopie van het testament hebt, kunnen wij die opvragen bij de notaris die dit bewaart. Je bent dan kosten verschuldigd die de notaris moet maken om die kopie te krijgen.

De notaris zoekt altijd bij het ontvangen van de opdracht in het Centraal Testamentenregister of er een testament is. Als jij dacht dat er geen testament was en de notaris vindt er wel een, dan krijg je een melding. Daarin staat van welke datum en bij welke notaris dat testament is.

In uitzonderingsgevallen kan het testament zo complex zijn dat er geen verklaring van erfrecht mogelijk is voor het lage tarief. Dat is bijvoorbeeld het geval bij testamenten met complexe vruchtgebruikbepalingen. In die gevallen moeten er extra werkzaamheden worden uitgevoerd. Je ontvangt hiervan bericht.

Extra mogelijkheid: inschrijven bij het Kadaster

Je kan de verklaring van erfrecht ook direct laten inschrijven in het Kadaster. Dat wil zeggen dat een woning (of ander registergoed) op naam van de erfgenamen wordt gezet. Dat is noodzakelijk bij latere verkoop. Een woning kan namelijk alleen verkocht worden als het op naam staat van iemand die in leven is. Hier zitten extra kosten aan verbonden. Die zijn een stuk lager als je de opdracht direct geeft bij het opstellen. Bovendien ontvang je dan de WOZ en andere stukken op de juiste naam.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een verklaring van erfrecht, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Verklaring voor alle erfgenamen dat ze de erfenis aanvaarden.
 • Controle van ID gegevens van alle erfgenamen.
 • Eventueel een handmatig erfgenamenonderzoek bij de gemeente.

Complexiteitstoeslag

Zijn er meer dan zes erfgenamen? Dan komt er op het tarief een toeslag van € 100,– Dat bedrag is nodig omdat de notaris bij een dergelijke groep meer werk heeft aan het coördineren. Alle gegevens van de erfgenamen moeten op het juiste moment bij elkaar komen. Hoe groter de groep, hoe meer werk dit in de praktijk blijkt te zijn.

Partner, ouder of testament

De overledene is je partner of je ouder en/of je staat in het testament

€ 298,-

Broer of zus

De overledene is je broer of zus
Geen testament

€ 428,-

Kind

De overledene is je kind
Geen testament

€ 428,-

Lees meer