Vermogen bij opheffing personeelsvereniging?

Vermogen bij opheffing personeelsvereniging?

Home » Vermogen bij opheffing personeelsvereniging?
8.6

Vermogen bij opheffing personeelsvereniging

Wat gebeurt er met het vermogen van een personeelsvereniging bij opheffing?

Je kan de personeelsvereniging opheffen of ontbinden. Daarvoor is een ontbindingsbesluit nodig van de verenigingsleden (Algemene Vergadering). Bij dat besluit moet ook een besluit komen wat er met het geld van de vereniging gaat gebeuren. De bestemming van het restsaldo moet in overeenstemming zijn met wat de statuten daarover bepalen. Dat besluit is openbaar en zou minstens aan de leden gestuurd moeten worden. Dit is altijd bij alle verenigingen het geval. Bij de personeelsvereniging is de vraag belangrijk. De contributie is immers meestal direct van de salarissen afgetrokken.

Statuten bepalen bestemming van geld

In de statuten zal (meestal al) staan waar het geld naartoe zal gaan. Zo kan in de statuten staan dat het vermogen wat na betaling van de schuldeisers van de vereniging overblijft, naar een andere organisatie met een vergelijkbaar doel gaat. Heel soms is het mogelijk dat het saldo naar de leden gaat. Het is dus niet verplicht en zeker niet altijd zo dat het geld naar de leden moet gaan. Het is al helemaal niet zo dat het geld bij opheffing ook altijd naar oud-leden moet gaan.

De statuten kunnen categorieën van leden bevatten. Hoeveel geld je dan als lid (terug)krijgt is dan afhankelijk van de categorie waarin je zit. Dat kan bijvoorbeeld afhankelijk worden gesteld van de duur van het lidmaatschap.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?