Verschil tussen bijeenroepen en oproepen ledenvergadering?

Verschil tussen bijeenroepen en oproepen ledenvergadering?

Home » Verschil tussen bijeenroepen en oproepen ledenvergadering?
8.5
Wat is bijeenroepen en wat is oproepen bij een vergadering?

Het bijeenroepen van een vergadering is het organiseren van een vergadering. Het oproepen is het formeel uitnodigen van de leden om naar die vergadering te komen. Bij een vereniging zijn in de statuten altijd eisen gesteld aan de wijze van bijeenroepen en aan het oproepen.

Bijeenroepen ledenvergadering

Voor het houden van een vergadering in een vereniging is het bijeenroepen en oproepen van de leden verplicht. Het bijeenroepen van de algemene vergadering is het (formele) besluit van het verenigingsbestuur om een vergadering te houden. Het bestuur moet dat doen als de wet of statuten dat verplichten. Het kan ook als het bestuur dat wenselijk vindt. Meestal kan het ook als een bepaald percentage van de leden dat wenst. De statuten kunnen iemand anders dan het verenigingsbestuur bevoegd maken om de vergadering bijeen te roepen.

Oproepen van de leden

Na het besluit tot bijeenroeping, moeten de leden worden opgeroepen. Dat is het daadwerkelijk uitnodigen van de leden voor de vergadering. Dat doe je bijvoorbeeld door middel van een brief of e-mail. Oproeping is dus de manier waarop de leden worden bijeengeroepen. Voor oproeping is geen apart besluit van het verenigingsbestuur nodig. De wijze waarop je de leden oproept moet wel gebeuren zoals beschreven in de statuten. Lees ook hier over het oproepen van verenigingsleden per e-mail.

Onjuist bijeenroepen of oproepen

Wat nu als het bestuur de leden niet heeft bijeengeroepen en op de verenigingsvergadering toch besluiten zijn genomen? In dat geval zijn die besluiten niet geldig.

Wat als er een vergadering plaatsvindt zonder oproeping? Dat is anders, dan zijn de daar genomen besluiten wel geldig, maar vernietigbaar. De (andere) verenigingsleden kunnen dan via de rechtbank eisen dat het besluit wordt vernietigd en daardoor niet meer bestaat. Dat moet dan binnen een jaar na bekendmaking van het besluit.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Oprichting vereniging