Verschil tussen bijeenroepen en oproepen ledenvergadering?

Verschil tussen bijeenroepen en oproepen ledenvergadering?

Home » Verschil tussen bijeenroepen en oproepen ledenvergadering?
8.6

Bijeenroepen en oproepen ledenvergadering

Wat is het verschil tussen bijeenroepen en oproepen van de ledenvergadering?

Voor het houden van een vergadering in een vereniging is het bijeenroepen en oproepen van de leden verplicht. Het bijeenroepen van de algemene vergadering is het (formele) besluit van het verenigingsbestuur om een vergadering te houden. Het bestuur moet dat doen als de wet of statuten dat verplichten, of als het bestuur dat wenselijk vindt. De statuten kunnen iemand anders dan het verenigingsbestuur bevoegd maken om de algemene vergadering bijeen te roepen.

Na het besluit tot bijeenroeping, moeten de leden worden opgeroepen. Dat is het daadwerkelijk uitnodigen van de leden voor de vergadering, bijvoorbeeld door middel van een brief of e-mail. Oproeping is dus de manier waarop de leden worden bijeengeroepen. Voor oproeping is geen apart besluit van het verenigingsbestuur nodig. De wijze waarop je de leden oproept moet wel gebeuren zoals beschreven in de statuten. Lees ook hier over het oproepen van verenigingsleden per e-mail.

Als het bestuur de leden niet heeft bijeengeroepen en op de vergadering toch besluiten worden genomen, dan zijn die besluiten niet geldig. Als er een vergadering plaatsvindt zonder oproeping, dan zijn de daar genomen besluiten geldig, maar vernietigbaar. De (andere) verenigingsleden kunnen dan (binnen een jaar na bekendmaking van het besluit) via de rechtbank eisen dat het besluit wordt vernietigd en daardoor niet meer bestaat.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Oprichting vereniging