Wat is het verschil tussen Statuten en een Huishoudelijk Reglement?

Wat is het verschil tussen Statuten en een Huishoudelijk Reglement?

Home » Wat is het verschil tussen Statuten en een Huishoudelijk Reglement?
8.4

Verschil Statuten en Huishoudelijk Reglement

Wat is het verschil tussen Statuten en een Huishoudelijk Reglement?

De statuten van een vereniging of stichting bevatten de grondregels van de organisatie. Hierin staan naam, doelstelling en bestuursonderwerpen. Deze statuten zijn vaak vrij algemeen geformuleerd. Dat is ook aan te raden, want voor iedere wijziging van de statuten moet je weer naar de notaris.

Huishoudelijk Reglement

Je kunt de statuten aanvullen met een huishoudelijk reglement. Hierin kun je van alles regelen over de dagelijkse gang van zaken. Je kunt ook de doelstelling verder uitwerken en manier van vergaderen etc. De regels zijn aanvullend, ze kunnen dus niet in strijd zijn met de statuten. Het voordeel van een huishoudelijk reglement is dat het niet door de notaris hoeft te worden opgesteld. Bij wijzigingen heb je dus geen notaris nodig. Je kan ook andere specifieke regelingen opstellen, zoals een contributieregeling voor een vereniging of een sponsorregeling. Een goed model van deze regelingen vind je op www.overeenkomsten.nl. Eenvoudig gezegd: de statuten zijn het hoogste recht, het huishoudelijk reglement is de uitwerking.

Het goedkope tarief van onze site gaat er van uit dat je werkt met standaard statuten. Dat hoeft ook zeker geen probleem te zijn als je die aanvult met een huishoudelijk reglement. Een goed model van een huishoudelijk reglement voor een stichting en een huishoudelijk reglement voor een vereniging en zelfs een specifiek huishoudelijk reglement voor een personeelsvereniging koop je via DoeHetZelfNotaris.
Je kunt ook een compleet pakket met contracten en andere stukken afnemen. Daarin tref je bijvoorbeeld ook nog modellen aan voor de belangrijkste bestuursbesluiten die je moet nemen in een stichting of vereniging. Als je dat tegelijk afneemt met het oprichten van de organisatie ontvang je een forse korting.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Vraag het de notaris