Voogd benoemen 149.-

8.4

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Een voogd benoemen

Een voogd oefent het gezag uit over jouw minderjarige kinderen indien beide ouders zijn overleden. De voogd neemt dezelfde besluiten die jullie nu nemen over de kinderen. Je kunt een voogd benoemen in een losse akte (voogdijtestament) of je benoemt de voogd bij het opmaken van je testament.

Je kan ook twee mensen aanwijzen als voogd. Degene die je aanwijst als voogd hoeft namelijk niet de voogdij te aanvaarden. Je kan dan een tweede voogd aanwijzen, voor het geval de eerste niet wil of kan. Dat noemen we een reserve-voogd. Je kan bij ons niet meer dan twee voogden aanwijzen.

De voogdij gaat in op het moment dat de laatste ouder overlijdt. Bij het overlijden van de eerste ouder is automatisch de andere ouder voogd. Je hoeft niet allebei dezelfde voogd aan te wijzen. Dat houdt dus in dat de door de langstlevende ouder aangewezen voogd uiteindelijk de voogdij krijgt.

Waarom moet je een voogd benoemen

Heb je geen voogd aangewezen? Het is niet zo dat als beide ouders dood zijn automatisch een familielid de voogd kan zijn. Instanties gaan zich hier nu mee bemoeien. Uiteindelijk zal de rechtbank een voogd aanwijzen. De rechters overleggen natuurlijk met de overgebleven familie en eventueel de kinderen als die ouder zijn dan 12 jaar. Als ze er niet uitkomen dan wordt de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld.

Wil je dat voorkomen? Wijs dan een voogd aan. Dan voorkom je een lastige situatie in een tijd die voor de kinderen al heel zwaar zal zijn.

Je ex als voogd

De andere partner is meestal van rechtswege voogd. Als je als alleenstaande ouder een voogd aanwijst, heeft dan geen effect als er nog een andere levende ouder is. Stel jij komt te overlijden, maar je ex-partner leeft nog. In eerste instantie zal de voogdij nu naar die ouder gaan. Ook als er geen bezoekregeling was. Dat is alleen anders als er een ontzetting uit de ouderlijke macht is geweest of een ondertoezichtstelling (OTS) of ander justitiële maatregel.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk een voogd aanwijzen.

 • Notaristarief is all in
 • In 10 minuten klaar
 • Notaris schrijft voogd in bij het CTR
 • Betaal pas bij de notaris
 • Keuze uit meer dan 30 notarissen

Voogd benoemen plus Bewind

De voogdij is iets anders dan het bewind. De voogd kan beschikken over de erfenis van de kinderen. De voogd is namelijk de wettelijke vertegenwoordiger van de kinderen. Het bewind over jouw nalatenschap is iets anders. Veel gescheiden mensen willen een bewind voor hun minderjarige kinderen. Daarmee kunnen ze voorkomen dat hun ex aan de erfenis kan komen. Je kan de voogdij uitbreiden met bewind over de erfenis. Dat wil zeggen dat de voogd ook het bewind heeft over de erfenis van de kinderen. Hierbij kan je de leeftijd van dat bewind langer maken dan achttien jaar. Je kan hiermee regelen dat de kinderen pas op latere leeftijd over hun erfdeel kunnen beschikken.

Wat regel je hier met een voogdbenoeming

Als je hier een voogd benoemt dan staat vast wie er voor jouw kinderen zorgen als beide ouders zijn overleden.

 • Voogd en eventuele reserve voogd
 • Notarieel vastgelegd, dus vertrouwelijk
 • Voor alle kinderen tegelijk
 • Ook voor kinderen die nog niet geboren zijn
 • Eventuele uitbreiding met bewind

Om voor ongeboren kinderen de voogdij vast te leggen, moet er wel minimaal al één geboren kind zijn. Anders kan er geen akte opgesteld worden.

Vervangt eerdere benoeming

Als je reeds eerder een voogd hebt aangewezen, dan komt deze benoeming in principe daarvoor in de plaats. Het maakt daarbij niet uit of je die benoeming op een formulier bij de rechtbank deed of in een testament. Je kan ook kiezen om die andere benoeming in stand te houden. Dan is deze benoeming de reserve.

Wat doet de notaris voor een voogdbenoeming

De notaris zal alle gegevens controleren die je hebt opgeven. Dus zijn de gegevens van de voogd(en) juist doorgegeven. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Ook zal de notaris het document doorlezen en eventueel vragen stellen. Heb je al een bestaand testament, dan zal de notaris ook kijken naar de afstemming van beide documenten. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris. In bijzijn van de notaris moet je ondertekenen.

Wat kost een voogdbenoeming door één persoon?

+

Tarief Voogdbenoeming voor 1 ouder € 149.- incl. BTW

Wat kost een Voogdbenoeming voor 1 ouder


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De benoeming van een voogd is een soort mini-testament. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor een testament gelden. Je moet dus ook in persoon bij de notaris komen tekenen.

De notaris zal voor het tarief:

 • de akte voor de benoeming van een voogd opmaken;
 • een ID controle doen van de opsteller;
 • de akte inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • jou een officieel afschrift meegeven van de akte

Dubbele voogdijbenoeming

Je kunt bij ons ook gelijk de voogdij voor beide ouders regelen. Dat scheelt je behoorlijk in de kosten. Voorwaarde is wel dat jullie dan dezelfde voogd benoemen. Ook kan dit alleen voor kinderen die jullie samen hebben, dus niet voor kinderen uit een eerdere relatie
Het voordeel van een dergelijke dubbele benoeming is dat het gelijk goed geregeld is voor jullie beiden.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een complete voogdbenoeming.

 • Gratis concept akte
 • Bespreking bij de notaris
 • Definitieve akte
 • Inschrijving CTR
 • Eigen dashboard

Gratis formulier rechtbank

Je kan ook een voogd aanwijzen door een formulier in te vullen op de site van de rechtbanken. Het formulier is gratis dus dat is een voordeel.

Een nadeel is dat je het per kind en per ouder apart moet invullen. Je kan dan geen bewind instellen over de erfenis. Bovendien kan je bij de notaris ook de voogdij regelen voor alle kinderen, dus ook die nog niet geboren zijn. Bovendien is het misschien wel zo prettig om even met de notaris te overleggen over de voogdij. Je kan hier ook voor kiezen omdat de voogdijbenoeming bij de notaris vertrouwelijk is. Het register bij de rechtbank is openbaar, de notaris vertrouwelijk.