Stappenplan voor je akte

Wat is een voogd?

Een voogd oefent het gezag uit over jouw minderjarige kinderen indien beide ouders zijn overleden. De voogd neemt dezelfde besluiten die jullie nu nemen over de kinderen. Je kunt een voogd benoemen in een losse akte (voogdijtestament) of je benoemt de voogd bij het opmaken van je testament.

Je kan ook twee mensen aanwijzen als voogd. Degene die je aanwijst als voogd hoeft namelijk niet de voogdij te aanvaarden. Je kan dan een tweede voogd aanwijzen, voor het geval de eerste niet wil of kan. Dat noemen we een reserve-voogd. Je kan bij ons niet meer dan twee voogden aanwijzen.

De voogdij gaat in op het moment dat de laatste ouder overlijdt. Bij het overlijden van de eerste ouder is automatisch de andere ouder voogd. Je hoeft niet allebei dezelfde voogd aan te wijzen. Dus de door de langstlevende ouder aangewezen voogd krijgt uiteindelijk de voogdij.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk een voogd aanwijzen.

 • Notaristarief is all in
 • In 10 minuten klaar
 • Notaris schrijft voogd in bij het CTR
 • Betaal pas bij de notaris
 • Keuze uit meer dan 30 notarissen

Wat regel je hier met een voogdbenoeming

Als je hier een voogd benoemt dan staat vast wie er voor jouw kinderen zorgen als beide ouders zijn overleden.

 • Voogd en eventuele reserve voogd
 • Notarieel vastgelegd, dus vertrouwelijk
 • Voor alle kinderen tegelijk
 • Ook voor kinderen die nog niet geboren zijn
 • Eventuele uitbreiding met bewind

Om voor ongeboren kinderen de voogdij vast te leggen, moet er wel minimaal al één geboren kind zijn. Anders kan er geen akte opgesteld worden.

Wat als er geen voogd benoemd is?

Hebben jullie geen voogd aangewezen? Dan zal de rechtbank een voogd aan moeten wijzen. De rechters overleggen natuurlijk met de overgebleven familie en eventueel de kinderen als die ouder zijn dan 12 jaar. Als ze er niet uitkomen dan wordt de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld.

Voogd benoemen plus Bewind

De voogdij is iets anders dan het bewind. De voogd kan beschikken over de erfenis van de kinderen. De voogd is namelijk de wettelijke vertegenwoordiger van de kinderen. Het bewind over jouw nalatenschap is iets anders. Veel gescheiden mensen willen een bewind voor hun minderjarige kinderen. Daarmee kunnen ze voorkomen dat hun ex aan de erfenis kan komen. Je kan de voogdij uitbreiden met bewind over de erfenis. Dat wil zeggen dat de voogd ook het bewind heeft over de erfenis van de kinderen. Hierbij kan je de leeftijd van dat bewind langer maken dan achttien jaar. Je kan hiermee regelen dat de kinderen pas op latere leeftijd over hun erfdeel kunnen beschikken.

Dubbele voogdijbenoeming

Je kunt bij ons ook gelijk de voogdij voor beide ouders regelen. Dat scheelt je behoorlijk in de kosten. Voorwaarde is wel dat jullie dan dezelfde voogd benoemen. Ook kan dit alleen voor kinderen die jullie samen hebben, dus niet voor kinderen uit een eerdere relatie
Het voordeel van een dergelijke dubbele benoeming is dat het gelijk goed geregeld is voor jullie beiden.

Formulier rechtbank

Je kan ook een voogd aanwijzen door een formulier in te vullen op de site van de rechtbanken. Het formulier is gratis dus dat is een voordeel. Een nadeel is dat je het per kind en per ouder apart moet invullen. Je kan dan geen bewind instellen over de erfenis. Bovendien kan je bij de notaris ook de voogdij regelen voor alle kinderen, dus ook die nog niet geboren zijn. Bovendien is het misschien wel zo prettig om even met de notaris te overleggen over de voogdij. Je kan hier ook voor kiezen omdat de voogdij-benoeming bij de notaris vertrouwelijk is. Het register bij de rechtbank is openbaar, de notaris vertrouwelijk.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een complete voogdbenoeming.

 • Gratis concept akte
 • Bespreking bij de notaris
 • Definitieve akte
 • Inschrijving CTR
 • Eigen dashboard
+

Tarief Voogdij € 150,00 incl. BTW

De benoeming van een voogd is een soort mini-testament. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor een testament gelden. Je moet dus ook in persoon bij de notaris komen tekenen.

De notaris zal voor het tarief:

 • de akte voor de benoeming van een voogd opmaken;
 • een ID controle doen van de opsteller;
 • de akte inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met jouw voogdbenoeming.

Opbouw prijs Voogdij

Honorarium notaris€ 108,13
Inschrijving Centraal Testamenten Register (CTR)€ 5,50
Controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister€ 10,33
BTW€ 26,04
Inclusief BTW€ 150,00

Lees meer