Benodigde documenten voor benoeming voogd

Home » Voogdij regelen voor de kinderen » Voogd benoemen » Benodigde documenten voor benoeming voogd
8.6
Wat heb ik nodig om een voogd te benoemen?

De gegevens van alle personen die je gaat benoemen tot voogd. Is het in aanvulling op een bestaand testament, dan natuurlijk dat testament.

Wat heb je nu nodig?

Om het vragenformulier goed in te kunnen vullen heb je bepaalde informatie nodig namelijk:

  • De gegevens van de personen die je tot voogd wilt benoemen, namelijk de volledige voornamen (geen voorletters), geboortedatum en geboorteplaats.
  • Heb je een bestaand testament? Dan heeft de notaris dat testament nodig om de teksten in onderling verband te kunnen beoordelen.

Wat heb je later nodig?

Nadat je de aanvraag hebt ingediend, ontvang je een opdrachtbevestiging. Daarna zal je worden gevraagd om aanvullende informatie.

  • Een kopie of scan van een geldige ID. Zonder dat mag de notaris geen dossier voor je aanmaken.
  • De personen die je gaat benoemen tot voogd krijgen geen bericht. Ze hoeven ook niets aan te leveren. Dat hoeven zij pas als je bent overleden.