Waarom is voor herroeping van testament een kopie van laatste testament nodig?

Waarom is voor herroeping van testament een kopie van laatste testament nodig?

Home ยป Waarom is voor herroeping van testament een kopie van laatste testament nodig?
8.5

Herroeping testament

Je kan om verschillende redenen jouw testament herroepen. Daarbij kan je kiezen om wel of niet een nieuw testament te maken. Een nieuw testament komt automatisch in de plaats van het oude.

Bij het herroepen van een testament, zal de notaris eerst een conceptakte opstellen. Daarvoor heeft de notaris onder andere een scan of kopie van jouw laatste testament nodig.
De notaris moet de inhoud van jouw laatste testament namelijk zien, zodat hij beter kan beoordelen wat je wilt intrekken. Op grond van de Notariswet is de notaris verplicht om jou voor te lichten over de juridische gevolgen van de jouw herroeping van testament. Zie ook belehrungsplicht of zorgplicht.

Testament ook voor notaris geheim

Hoewel alle testamenten worden geregistreerd in het Centraal Testamentenregister (CTR), kunnen notarissen niet via het CTR de inhoud van jouw laatste testament zien. Alleen bij de notaris waar je jouw testament hebt opgesteld, wordt (de inhoud van) het testament op papier en/of digitaal bewaard. In het CTR worden alleen de basisgegevens (en niet de inhoud van de akte) opgeslagen. Daarom heeft jouw notaris een scan of kopie nodig van jouw laatste testament.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?