Waarom moet ik een oprichtingsakte maken?

Waarom moet ik een oprichtingsakte maken?

Home » Waarom moet ik een oprichtingsakte maken?
8.6

Oprichtingsakte maken

Waarom moet ik een oprichtingsakte maken?
Als je een rechtspersoon wil oprichten, dan moet je daarvoor verplicht naar de notaris. De notaris maakt dan een oprichtingsakte voor je.
Zonder ondertekende authentieke oprichtingakte bestaat de rechtspersoon namelijk niet, hij is dan nietig. Het is dus niet mogelijk om met een onderhandse akte een rechtspersoon op te richten.
Een soort uitzondering is de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, maar die is dan ook geen rechtspersoon zoals de ander.

Controle door notaris

Een belangrijke reden waarom een oprichtingsakte is verplicht, is zodat de notaris bij de oprichting kan controleren of er is voldaan aan alle wettelijke eisen en verplichtingen. Iedere rechtspersoon is namelijk onderworpen aan verschillende regels. Door de rol van de notaris in Nederland is de rechtszekerheid, dat je weet met wie je zaken doet, heel groot.
Deze controle is ook belangrijk in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT).

Niet overal verplicht naar notaris

Wat in Nederland verplicht is, dat is het niet in alle landen op de wereld. Er zijn landen waar een rechtspersoon met minder formaliteiten kan worden opgericht.

Lees meer over de oprichtingsakte op Wikipedia.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?