Waarom notuleren bij vergaderingen?

Waarom notuleren bij vergaderingen?

Home » Waarom notuleren bij vergaderingen?
8.6

Notulen opstellen

Waarom notuleren bij vergaderingen? Is dat verplicht en zo nee wat is dan een reden om te notuleren. De wet verplicht niet tot het opstellen van notulen bij vergaderingen van het bestuur, aandeelhouders of leden. In de statuten kan een regeling worden opgenomen over het opstellen van notulen.

cijfer een Duidelijkheid over vergadering

Hoewel notulen wettelijk niet verplicht zijn, kan notulering wel misverstanden, onduidelijkheden of discussie na de vergadering voorkomen. Door de op de vergadering besproken onderwerpen duidelijk schriftelijk vast te leggen in notulen, kan achteraf makkelijk worden teruggelezen en bewezen wat is besproken.

cijfer twee Notulen als bewijsmiddel

Daarnaast kunnen notulen ook dienen als bewijs bij procedures. De notulen kunnen bijvoorbeeld dienen als bewijsmiddel dat er wel of geen sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door een bestuurder. Het is daarom verstandig om notulen zorgvuldig op te stellen en steeds voldoende informatie op te nemen over de inhoud van de vergadering en de aanwezigen. Voor extra bewijskracht kan je de notulen door een notaris laten vastleggen in een notarieel proces-verbaal.

cijfer drieBesluitenlijst

Voor het bestuur van een Naamloze en Besloten Vennootschap is het wettelijk verplicht om een besluitenlijst te maken. Dat is niet hetzelfde als notulen. Op de besluitenlijst staan de besluiten die zijn genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het niet bijhouden van een besluitenlijst is een strafbaar feit.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?