Wat is een levenswensverklaring
Veel mensen denken bij een levenstestament direct bij de medische paragraaf aan het stoppen van een behandeling. Maar veel mensen wensen juist dat hun behandeling niet gestaakt wordt, maar juist voortgezet. Ook dat kan je regelen in een levenstestament. De inhoud kan je immers zelf bepalen.
De NPVLevenswensverklaring is een wilsverklaring; een document voor momenten waarop je niet meer kunt aangeven wat uw wensen zijn. Bijvoorbeeld als je ernstig ziek wordt of door voortschrijdende dementie. De NPV-Levenswensverklaring is gebaseerd op het Bijbelse beginsel dat het leven waardevol is en dus bescherming verdient.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Maak nu een levenstestament

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag