Wat is er anders in statuten van mijn stichting bij de SBBI status?

Wat is er anders in statuten van mijn stichting bij de SBBI status?

Home » Wat is er anders in statuten van mijn stichting bij de SBBI status?
8.6

Stichting met SBBI status

Als je een stichting met een Sociaal Belang Behartigende Instelling SBBI status wil oprichten dan gelden daarvoor bepaalde eisen. Hierdoor zijn de statuten anders dan die van een gewone stichting.

Zo moet er in de statuten worden opgenomen:

  • Dat er een bestuur is benoemd (bij de statuten) van minimaal 3 bestuurders;
  • dat de jaarcijfers door een externe boekhouder moeten worden vastgesteld (dus niet alleen door het bestuur zelf);
  • dat bij opheffing van de stichting het eventuele batig saldo naar een andere SBBI moet worden overgemaakt.

Dit geldt dus ook als je voor een bestaande stichting een SBBI status wil aanvragen. Dan is er eventueel een statutenwijziging nodig. Daarnaast is altijd vereist dat het statutaire doel of de doelstelling van de stichting het behartigen van een sociaal belang moet zijn.
Kijk voor het aanvragen van de SBBI status op de site van De Belastingdienst.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Oprichting stichting