Wat te doen bij niet actieve personeelsvereniging?

Wat te doen bij niet actieve personeelsvereniging?

Home ยป Wat te doen bij niet actieve personeelsvereniging?
8.6

Niet actieve personeelsvereniging

Onze personeelsvereniging organiseert geen activiteiten meer. Wat kunnen de leden doen bij een niet actieve PV?

Een personeelsvereniging moet in ieder geval jaarlijks een Algemene Vergadering uitschrijven. Tijdens die vergadering moet de jaarrekening van de vereniging worden vastgesteld door de leden. De jaarrekening geeft inzage in de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Hierdoor kunnen de leden zien wat het verenigingsbestuur doet met de bijdragen van de verenigingsleden.

Slapende personeelsvereniging

Het statutair doel van een personeelsvereniging is het organiseren van activiteiten voor de leden. Als het bestuur van de personeelsvereniging geen activiteiten meer verricht, dan kan de ledenvergadering het bestuur ontslaan en een nieuw bestuur kiezen. Voor het ontslag moeten er meer voorstemmen dan tegenstemmen zijn. Het is niet nodig dat alle leden meestemmen. Ook bestuurders die voor bepaalde tijd zijn benoemd, kunnen tussentijds worden ontslagen. Minder vergaand is om in overleg te treden met de bestuurders over vrijwillig ontslag. Let op: de statuten kunnen voorwaarden stellen aan de geldigheid van een ontslagbesluit.

Opheffing personeelsvereniging

Het is mogelijk, maar niet standaard, dat de statuten bepalen dat de personeelsvereniging automatisch wordt ontbonden (opgeheven) na een bepaalde periode van inactiviteit. Ook kan de personeelsvereniging door een ontbindingsbesluit van de algemene vergadering word opgeheven.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?