Welk percentage overdrachtsbelasting bij garage of parkeerplek?

Welk percentage overdrachtsbelasting bij garage of parkeerplek?

Home ยป Welk percentage overdrachtsbelasting bij garage of parkeerplek?
8.6
Welk percentage overdrachtsbelasting bij parkeerplek op garage?

Behoort het object bij een woning, dan is het lage tarief van toepassing. In alle andere gevallen is het hoge tarief verschuldigd.

Overdrachtsbelasting bij garage of parkeerplek

De vraag welk percentage van overdrachtsbelasting van toepassing is kan je alleen feitelijk beantwoorden. Het lage tarief is van toepassing als de garagebox of parkeerplek bij de woning hoort.

Dat kan heel duidelijk zijn, 2% overdrachtsbelasting is van toepassing als de parkeerplek in hetzelfde appartementencomplex is, dan behoort deze zeker tot de woning. Als de parkeerplekken of garageboxen kadastrale nummers hebben die aansluiten bij de woningen, dan ook zeker. Bij wat verderaf gelegen parkeerboxen kan deze vraag lastiger te beantwoorden zijn.

Het tarief van 6% is in ieder geval van toepassing op speciaal gebouwde garages en opslagplaatsen op een industrieterrein. Die behoren naar hun aard niet tot de woning.

Verkeerd tarief overdrachtsbelasting, mogelijk strafbaar

De keuze voor het tarief wordt gedaan door de koper en verkoper in overleg met de notaris. Het opzettelijk kiezen voor het lage tarief terwijl het hoge 6% tarief van toepassing is, kan een strafbaar feit opleveren.

Geschiedenis

Tot 1 januari 2013 gold het lage tarief uitsluitend als je de garagebox tegelijk kocht met de woning. Die eis is sindsdien niet meer van toepassing. De lage overdrachtsbelasting kan ook gelden bij los aangekochte objecten.