Welke eisen personeelsvereniging voor werkkostenregeling?

Welke eisen personeelsvereniging voor werkkostenregeling?

Home ยป Welke eisen personeelsvereniging voor werkkostenregeling?
8.4
Welke eisen stelt de WKR aan een personeelsvereniging?

De personeelsvereniging moet onafhankelijk zijn van de werkgever. Bovendien mag je geen uitkering doen aan de leden. De bijdrage van de werkgever mag niet hoger zijn dan de contributie.

Bijdrage werkgever aan personeelsvereniging buiten de Werkkostenregeling WKR houden

percentage

De werkkostenregeling regelt kort gezegd dat de werkgever een maximaal percentage van de loonsom per jaar aan de werknemers mag besteden. Het is sinds de invoering van die regeling moeilijker om onbelaste vergoedingen te verstrekken. Ook personeelsfeesten, kleine cadeaus en dergelijke vallen onder de regeling.

De oprichting van een personeelsvereniging is een goede optie voor een andere geldstroom. Het blijft wel zo dat de werknemers ook zelf contributie moeten betalen. De werkgever kan onder voorwaarden echter ook een bijdrage betalen die niet onder de Werkkostenregeling valt. Die bijdrage moet voldoen aan een aantal regels. Hierdoor kan de werkgever bepaalde zaken onbelast vergoeden.

Voorwaarden personeelsvereniging en de WKR

De eisen hiervoor zijn:

  1. De personeelsvereniging moet onafhankelijk zijn van de werkgever. Het verenigingsbestuur (en niet de werkgever) moet zelf over de uitgaven kunnen beslissen. Zeggenschap van de werkgever daarover, zoals een vetorecht, is niet toegestaan.
  2. De personeelsvereniging mag geen uitkeringen doen aan de werknemers/verenigingsleden. Zo mag contributie niet worden terugbetaald aan de werknemers.
  3. De bijdrage van de werkgever aan de personeelsvereniging mag niet hoger zijn dan de bijdrage van de werknemers/leden zelf.
  4. De personeelsactiviteiten moeten een incidenteel karakter hebben en ondergeschikte voorzieningen voor de werknemers zijn. Bijvoorbeeld een personeelsfeest, uitstapje of workshop. Het moeten activiteiten zijn die een personeelsvereniging normaal gesproken organiseert. Activiteiten die veel geld en tijd kosten, zoals het huren van vakantiehuizen, vallen daar normaal gesproken niet onder. Ondergeschikte voorzieningen zijn bijvoorbeeld kwantumkortingen.
  5. Minimaal 75% van de werknemers van dezelfde locatie moet kunnen deelnemen aan de personeelsvereniging. Het is niet nodig dat minstens 75% van het personeel ook daadwerkelijk lid is van de personeelsvereniging.

Oprichten personeelsvereniging

Wij hebben een speciale tool ontwikkeld die is ingesteld op het oprichten van een personeelsvereniging. Hiermee kan je snel, betrouwbaar en tegen lage kosten een personeelsvereniging oprichten.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?