Wie betaalt de uitvaart?

Wie betaalt de uitvaart?

Home » Wie betaalt de uitvaart?
8.6
Wie betaalt de uitvaartkosten?

De uitvaartkosten betaal je uit de nalatenschap. Als er niet genoeg geld is in de nalatenschap, dan betaalt de opdrachtgever de rest van de kosten. De uitvaartkosten zijn aftrekbaar voor de erfbelasting.

Uitvaartkosten

Familiegraf Afhandeling Erfenis

Wanneer er iemand is overleden zullen de kosten van diens uitvaart moeten worden voldaan. In beginsel kan de uitvaart voldaan worden uit de boedel. Deze uitvaartkosten gaan voor de erfenis. De uitvaartkosten zijn dus aftrekbaar voor de erfbelasting.

Het kan ook zijn dat er een uitvaartverzekering is die een deel betaalt. Veel mensen hebben een uitvaartverzekering, die uitkeert in geld of natura.

Wij hebben de mogelijkheden en kosten van een uitvaart op een rijtje gezet.

Niet genoeg geld voor de uitvaart

Maar wat nu als er niet genoeg geld in de boedel zit, of de verzekering dekt niet alle kosten? Wie betaalt de uitvaart dan? Als er niet genoeg geld in de boedel zit betaalt degene die opdracht geeft voor de uitvaart. De uitvaartondernemer gaat een contract aan met de nabestaanden. Dus degene die de papieren tekent moet ook de kosten voldoen.

Stel je bent met verschillende nabestaanden. Dan moeten jullie samen de kosten van de uitvaart betalen. Zorg dat er vooraf dus duidelijk overeenstemming is over de opdracht en de te verwachte kosten. Hierover kan je achteraf conflicten krijgen. Kosten voor een uitvaart kunnen enorm oplopen, zeker als je bijzondere wensen gaat vervullen.

Gemeente betaalt uitvaart

Hebben de nabestaanden ook geen geld? De nabestaanden kunnen eventueel een beroep doen op bijzondere bijstand. Er kan ook een uitvaart op kosten van de gemeente plaatsvinden. Dat laatste gebeurt ook voor mensen die geen (bekende) nabestaanden hebben.

Verplicht uitvaartwensen uit te voeren?

Je bent niet verplicht om de uitvaart zo uit te voeren als de overledene heeft bedacht. Uitvaartwensen zijn dus geen verplichting. Zeker niet als er niet voldoende geld is om het op die manier te doen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis