Wie betaalt verlenging grafrechten familiegraf?

Wie betaalt verlenging grafrechten familiegraf?

Home ยป Wie betaalt verlenging grafrechten familiegraf?
8.6

Wie betaalt verlenging grafrechten familiegraf?

Wie betaalt de kosten voor het verlengen van een familiegraf?

Grafrechten worden verkregen voor een bepaalde periode. Na die periode zal het graf worden geruimd, tenzij de grafrechten worden verlengd. Het is gebruikelijk dat de eigenaar van het grafrecht op de hoogte wordt gesteld dat het grafrecht binnenkort komt te vervallen, zodat hij of zij kan beslissen over de verlenging grafrechten. Wie moet betalen voor de verlengingen van een familiegraf?

Aanvrager van verlenging grafrecht

Dat is, in het kort, degene die de verlenging aanvraagt bij de instantie of instelling (zoals een kerk of gemeente) die de begraafplaats beheert. De aanvrager is meestal de eigenaar of rechthebbende van het graf. De beheerder van de begraafplaats zal dan contact opnemen met aanvrager en verzoeken tot betaling van de verlenging. Het is dan aan de aanvrager om de kosten van verlenging te betalen.

Afspraken met familieleden

De aanvrager kan dan met bijvoorbeeld met de (andere) nabestaanden van de begraven persoon onderling afspraken maken over het meebetalen aan de kosten van verlenging. Hiertoe kunnen de nabestaanden overigens niet worden gedwongen. Let er dan wel op dat die afspraken schriftelijk worden vastgelegd, om onduidelijkheden over de gemaakte afspraken te voorkomen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?