Wie is eigenaar van de urn?

Wie is eigenaar van de urn?

Home » Wie is eigenaar van de urn?
8.6

Eigenaar van de urn

De vraag wie is de eigenaar van de urn met de as van jouw overleden familielid, naaste of van jezelf?
Geen fijne gedachte maar soms het is wel belangrijk om daar bij stil te staan.

Opdrachtgever van crematie

De opdrachtgever van de crematie heeft recht op de urn. De Wet op de lijkbezorging bepaalt dat hij of zij dan ook mag beslissen over (de bestemming van) de urn.
Dus niet de echtgenoot, erfgenaam, bloedverwant of begrafenisexecuteur, tenzij hij of zij de crematie heeft geregeld. Dat is alleen anders als het duidelijk is dat de overledene uitdrukkelijk niet de opdrachtgever de rechthebbende wilde maken. Dat is in ieder geval zo als de overledene een begrafenisexecuteur had aangesteld.

Erfrecht

Het is voor het erfrecht belangrijk om te bepalen wie recht heeft op de urn, omdat de urn namelijk tot een erfenis kan behoren.

Uitvaartwensen vastleggen

Om onduidelijkheden en problemen over jouw stoffelijke restanten te voorkomen, is het verstandig om jouw uitvaartwensen vast te leggen in een document. Zoals in een codicil, levenstestament of in een van de documenten die beschikbaar zijn via uitvaartverzekeringen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis