Wie kan mijn levenstestament inzien?

Wie kan mijn levenstestament inzien?

Home » Wie kan mijn levenstestament inzien?
8.5

Mijn levenstestament

Wie kan mijn levenstestament inzien?

Een testament of levenstestament is een hoogstpersoonlijk en geheim document. Als je bij de notaris een levenstestament opstelt dan wordt de inhoud daarvan niet gepubliceerd in een register. De notaris bewaart het origineel in zijn archief.

Centraal Levenstestamentenregister

De notaris meldt het levenstestament aan bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Daarin staat geregistreerd wie, wanneer en bij welke notaris hij of zij een levenstestament heeft gemaakt. De inhoud van een specifiek levenstestament wordt niet in het CLTR opgenomen. Anderen kunnen in het CLTR dus niet zien wat je hebt opgenomen in jouw levenstestament.

Inzage in leventestament

Voorop gesteld: jij hebt het recht om mensen op de hoogte te stellen van het bestaan en de inhoud van het levenstestament. Zo kan je bijvoorbeeld het deel over de zakelijke volmacht bekend maken aan de bank. Je bent nergens toe verplicht.

Iedere notaris heeft toegang tot het CLTR. Daarnaast hebben alleen belanghebbenden (degenen die belang hebben bij inzage) recht op inzage van de inhoud van het levenstestament. Dit geldt ook bij ‘normale’ testamenten.

Degenen die jouw levenstestament kunnen inzien zijn bijvoorbeeld degenen die je als gevolmachtigden hebt aangewezen en jijzelf. Daarnaast bijvoorbeeld ook de rechter en zorgverleners. Ook dan mag de notaris alleen de delen van het levenstestament laten zien waar de belanghebbende een rechtstreeks belang bij heeft. Dit heeft te maken met de vertrouwelijkheid van het levenstestament.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?