Afkoop erfpacht

Home » Wonen » Afkoop erfpacht
8.5

Afkoop erfpacht

Soms bestaat de mogelijkheid om je erfpacht af te kopen. In plaats van de jaarlijkse canon (soort huur) kan je dan een bedrag in één keer betalen. Deze afkoop voor altijd, of eeuwige afkoop, levert je zekerheid en soms een financieel voordeel. De canon kan periodiek herzien worden. Omdat die gekoppeld is aan de waarde van de grond zal die in de meeste gevallen verhoogd worden. Door afkoop erfpacht ben je ook van de periodieke verhoging af.

Grondwaarde afkoop erfpacht

Bepalend voor de vraag of afkoop interessant is, is natuurlijk de waarde die aan de grond wordt toegekend. Soms geeft een gemeente tijdelijk korting op die grondprijs.
De berekening van een eventueel voordeel is best lastig. Je kan je hierover laten adviseren door een financieel deskundige. In hoofdlijnen ziet je voordeel er als volgt uit. Je betaalt nu een bedrag ineens. Dat moet je afzetten tegen alle termijnen die je in de toekomst zou betalen. Daarbij rekening houdend met de aankomende verhoging. Je nadeel is het renteverlies omdat je nu een groot bedrag betaalt waar je anders rente op had kunnen ontvangen. Je voordeel in de waarde van een pand, woning of appartement op afgekochte erfpacht is ongeveer 10%. Deskundigen schatten de waarde van afgekochte erfpacht op 10% van de waarde van het pand.

Afkoop Amsterdamse erfpacht

De gemeente Amsterdam heeft in de zomer van 2017 bekend gemaakt dat zij de mogelijkheid biedt om met forse korting de erfpacht af te kopen. Op de site van de Gemeente Amsterdam staat een rekentool om een voorlopige berekening te krijgen van wat het zou kosten om jouw erfpacht af te kopen. Dat afkopen van de erfpacht moet met een akte bij een Amsterdamse notaris. Dat kan je eenvoudig regelen via erfpachtnotarisamsterdam.nl

Notaris afkoop erfpacht in Amsterdam

De afkoper van de erfpacht betaalt de kosten van de notaris. Dus heeft de koper ook het recht de notaris te kiezen. Daarbij heeft de gemeente soms bepaald dat die notaris gevestigd moet zijn in de eigen gemeente. Zoals de gemeente Amsterdam, die bepaalt dat je de erfpacht alleen kan afkopen bij een Amsterdamse notaris. Dat kan je eenvoudig regelen via erfpachtnotarisamsterdam.nl

Lees meer