Tarief Herroepen twee testamenten

Home » Producten en tarieven » Tarief Herroepen twee testamenten
8.4

Tarief Twee testamenten herroepen

Wat kost het om twee testamenten te herroepen?

Dit tarief is inclusief:

Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

  • de aktes opmaken;
  • een ID controle doen van de beide opstellers;
  • de aktes inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
  • de aktes eeuwig bewaren;
  • jullie ieder een officieel afschrift meegeven van de akte met jouw herroeping van jouw testament

Het herroepen van twee testamenten levert eigenlijk op zich weer twee nieuwe mini-testamenten. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor een testament gelden.

Jullie moeten dus ook in persoon bij de notaris komen tekenen. Het goedkope tarief gaat er van uit dat jullie samen naar de notaris komen. Ook zal de herroeping ingeschreven worden in het Centraal Testamentenregister, bij je oude testament. Als jullie niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven komt er een bedrag bij het tarief. Dat heeft te maken met dat de notaris nu een dubbele correspondentie moet voeren.