Herroepen Twee Testamenten

Opbouw prijs Herroepen Twee Testamenten

Honorarium notaris€ 183,31
2x inschrijving Centraal Testamenten Register (CTR)€ 11,00
2x controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Curateleregister€ 20,66
2x KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 16,44
Subtotaal exclusief BTW€ 231,41
BTW€ 48,59
Inclusief BTW€ 280,00

Wat doet de notaris?

Het herroepen van (een deel van) twee testamenten levert eigenlijk op zich weer twee nieuwe mini-testamenten. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor een testament gelden. Jullie moeten dus ook in persoon bij de notaris komen tekenen. Het goedkope tarief gaat er van uit dat jullie samen naar de notaris komen. Ook zal de herroeping ingeschreven worden in het Centraal Testamentenregister, bij je oude testament.

De notaris zal voor het tarief:

  • de aktes opmaken;
  • een ID controle doen van de beide opstellers;
  • de aktes inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
  • de aktes eeuwig bewaren;
  • jullie ieder een officieel afschrift meegeven van de akte met jouw herroeping van je (deel van je) testament