Voordeel voor alle partijen, bespaar honderden euro’s

Soms is een notaris verplicht voor een overeenkomst, dan noem je dat contract een akte. Soms kan je het helemaal zonder notaris, dat noem je ook wel een onderhandse overeenkomst. Je kunt heel veel zelf doen. Soms kan je de hele akte zelf regelen. Bij de aktes die langs de notaris moeten bespaar je de notaris werk en dus kosten. Zo kun je fors besparen op de notariskosten. En dat met de zekerheid dat de akte honderd procent rechtsgeldig is.

Legaliseren

AkteHonorariumVerschottenBTWTotaal incl. BTW
Legalisatie Handtekening € 24,79€ 0,00€ 5,21€ 30,00

Nabestaandenservice

AkteHonorariumVerschottenBTWTotaal incl. BTW
Boedelvolmacht € 18,60€ 4,13€ 4,77€ 27,50
Verklaring van Erfrecht € 235,53€ 16,53€ 52,94€ 305,00
Verklaring van Executele € 229,34€ 10,33€ 50,33€ 290,00

Onderneming

AkteHonorariumVerschottenBTWTotaal incl. BTW
Formaliseren vereniging € 230,10€ 17,83€ 52,07€ 300,00
Informele vereniging oprichten€ 48,76€ 0,00€ 10,24€ 59,00
Naam wijzigen BVVraag een offerte aan
Oprichting 2 BV's Holding en Werkmaatschappij € 574,67€ 25,33€ 126,00€ 726,00
Oprichting BV € 307,17€ 17,83€ 68,25€ 393,25
Oprichting Coöperatie U.A. € 261,10€ 28,16€ 60,74€ 350,00
Oprichting stichting € 230,10€ 17,83€ 52,07€ 300,00
Oprichting vereniging € 230,10€ 17,83€ 52,07€ 300,00
Statuten stichting wijzigen € 230,10€ 17,83€ 52,07€ 300,00
Statuten vereniging wijzigen € 230,10€ 17,83€ 52,07€ 300,00

Samenwonen en huwelijk

AkteHonorariumVerschottenBTWTotaal incl. BTW
Akte van verdelingVraag een offerte aan
Geregistreerd PartnerschapVraag een offerte aan
Herroepen Huwelijkse Voorwaarden € 239,67€ 205,66€ 54,67€ 500,00
Huwelijkse Voorwaarden opstellenVraag een offerte aan
Samenlevingscontract € 174,13€ 31,66€ 43,21€ 249,00
Samenlevingscontract en 2 testamenten € 329,24€ 42,66€ 78,10€ 450,00

Schenken

AkteHonorariumVerschottenBTWTotaal incl. BTW
Herhaling eerdere schenking op papier € 137,07€ 15,83€ 32,10€ 185,00
Meerjarige schenking aan Goed Doel € 24,79€ 0,00€ 5,21€ 30,00
Overeenkomst schenking van geld € 18,60€ 4,13€ 4,77€ 27,50
Schenking op papier ouder kind € 165,98€ 15,83€ 38,19€ 220,00
Schenken voor eigen woning met eenmalige verruimde vrijstelling (notaris) € 142,98€ 20,66€ 34,36€ 198,00
Schenken voor eigen woning met eenmalige verruimde vrijstelling € 22,73€ 0,00€ 4,77€ 27,50

Testament

AkteHonorariumVerschottenBTWTotaal incl. BTW
Aanvullend legaat € 108,13€ 15,83€ 26,04€ 150,00
Aanvullend legaat (Goed Doel) € 87,47€ 15,83€ 21,70€ 125,00
Executeur benoemen € 108,13€ 15,83€ 26,04€ 150,00
Herroepen Twee Testamenten € 166,69€ 31,66€ 41,65€ 240,00
Herroeping Testament € 108,13€ 15,83€ 26,04€ 150,00
Kleinkind legaat € 147,81€ 15,83€ 34,36€ 198,00
Kleinkindlegaat set van twee, erflater met partner € 214,62€ 31,66€ 51,72€ 298,00
Levenstestament (1 levenstestament) € 222,01€ 16,83€ 50,16€ 289,00
Levenstestament met partner (2 levenstestamenten) € 295,26€ 33,66€ 69,08€ 398,00
Testament alleenstaande met kinderen € 165,15€ 15,83€ 38,02€ 219,00
Testament alleenstaande zonder kinderen € 165,15€ 15,83€ 38,02€ 219,00
Testamenten gehuwden zonder kinderen (2 testamenten) € 236,94€ 31,66€ 56,40€ 325,00
Testamenten gehuwden met kinderen (2 testamenten) € 236,94€ 31,66€ 56,40€ 325,00
Testamenten samenwonenden met kinderen (2 testamenten) € 236,94€ 31,66€ 56,40€ 325,00
Testamenten samenwonenden zonder kinderen (2 testamenten) € 236,94€ 31,66€ 56,40€ 325,00

Voogd

AkteHonorariumVerschottenBTWTotaal incl. BTW
Voogdij € 108,13€ 15,83€ 26,04€ 150,00
Voogdijbenoeming voor twee ouders € 166,69€ 31,66€ 41,65€ 240,00

Wonen

AkteHonorariumVerschottenBTWTotaal incl. BTW
Afkoop Erfpacht (Amsterdam)Vraag een offerte aan
Verkrijgende VerjaringVraag een offerte aan
Hypotheekakte royerenVraag een offerte aan
Overdracht garageboxVraag een offerte aan
HypotheekakteVraag een offerte aan
Hypotheekakte oversluitenVraag een offerte aan
Overdracht parkeerplekVraag een offerte aan
TransportakteVraag een offerte aan
Transport en hypotheekakteVraag een offerte aan
Vaststellingsovereenkomst inboedel € 119,01€ 20,66€ 29,33€ 169,00