Brief Opvragen informatie over erfenis

Winkel

Home » Winkel » Brief Opvragen informatie over erfenis
8.4

Brief Opvragen informatie over erfenis

4.-

Ben je erfgenaam van een overledene?

Aan de slag
Categorie:

Informatie over de afhandeling van de erfenis opvragen

Brief

Je bent erfgenaam van de overledene. In beginsel handelen de erfgenamen samen de erfenis af. Het kan ook zijn dat er een executeur is benoemd in een testament of in een executeursbenoeming. In dat geval handelt de executeur de erfenis af. In de meest voorkomend situatie is de afhandeling van een erfenis in handen van de erfgenamen. Die wijzen dan meestal één van hen aan om de zaken te regelen. Die persoon noem je dan de gevolmachtigde. Alle erfgenamen hebben recht op informatie. Informatie over de voortgang van de afhandeling en natuurlijk over de financiële gang van zaken.
Maar wat moet je doen als je geen informatie ontvangt van de andere erfgenamen of executeur? Of als één van de erfgenamen de erfenis aan het afhandelen is zonder jouw toestemming?

De eerste brief

Deze brief bevat een standaard opbouw. Je kan zelf bepaalde onderdelen toevoegen aan de brief. Wij hebben hiervoor 3 onderdelen opgenomen. Je kan ook meerdere onderdelen opnemen in de brief en deze met elkaar combineren. De onderdelen zijn als volgt:
– Een erfgenaam handelt de erfenis af zonder jouw toestemming en hier wil je bezwaar tegen maken;
– Je hebt geen toestemming gegeven voor het afhandelen van de erfenis en je wilt dat diegene stopt met het afhandelen van de erfenis;
– Je wilt informatie opvragen over hoe de erfenis wordt afgehandeld en wanneer diegene verwacht hiermee klaar te zijn.
De eerste brief is belangrijk, vermeldt ook de datum. Zo kan er achteraf geen verwarring over ontstaan.

Aan wie stuur je de brief?

Je stuurt de brief aan degene die de erfenis aan het afhandelen is. Dat kan een erfgenaam zijn, maar ook een notaris of een executeur. Je stelt hiervoor een redelijke termijn, maar wel een duidelijke termijn.

Zelf uitzoeken of er een testament is

Je kan ook zelf achterhalen of er een testament aanwezig is of meer informatie te verkrijgen. Je kunt dit navragen bij het Centraal Testamenten Register. Voor die aanvraag moet je dan wel een overlijdensakte hebben. Je kunt het ook online doen via onze testamentenservice.

Kan ik dit zelf?

Ja, natuurlijk. Het is vermoedelijk zelfs beter om het zelf te doen. Het voorkomt een escalatie van het probleem. Met de modelbrief kan je bovendien goed een eerste opzet maken. Je ontvangt een Word-document, dus je kan het later nog aanpassen. Verstuur de brief wel met ontvangstbevestiging. Zo heb je bewijs van de datum waarop die is ontvangen. Kom je er dan nog niet uit, dan zal de volgende stap een sommatie zijn. Ook dat zou je zelf kunnen, de ervaring leert dat hier een externe jurist soms wonderen doet. Ben je verzekerd bij een rechtsbijstandverzekering? Dan zou die uitkomst kunnen bieden.

    Aan de slag