Betekenis Executeur

De executeur regelt jouw erfenis. Letterlijk betekent het: uitvoerder. Je wijst hem aan in je testament of in een aparte akte (akte benoeming executeur). Het is meestal iemand waar je bijzonder vertrouwen in hebt. Het kan ook een organisatie zijn die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van nalatenschappen.

Taken executeur

De executeur zorgt dat zaken worden verkocht, schulden worden afgehandeld, legaten worden uitgekeerd en eventuele andere wensen in het testament of codicil worden uitgevoerd. Er bestaan verschillende soorten executeurs. Je kan ook iemand aanwijzen die het bewind voert over jouw erfenis. Dat kun je doen bij minderjarige kinderen.

De executeur is aansprakelijk voor de afdracht van de erfbelasting
In oplopende bevoegdheid heb je:

  -   Meervoud van Executeur: executeurs

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Benoem nu een executeur
Maak nu een levenstestament
Maak nu een testament
Vraag een Verklaring van Executele aan