Executeur

Executeur

Home » Woordenboek » Executeur
8.6

Wat is een executeur?

De executeur handelt jouw erfenis af. Letterlijk betekent het: uitvoerder. Je wijst de executeur aan in een testament of in een aparte akte, een executeursbenoeming. Het is meestal iemand waar je veel vertrouwen in hebt. Het kan ook een organisatie zijn die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van nalatenschappen.

De executeur zorgt dat zaken worden verkocht, schulden worden afgehandeld, legaten worden uitgekeerd en eventuele andere wensen in het testament of codicil worden uitgevoerd. Er bestaan verschillende soorten executeurs. Je kan ook iemand aanwijzen die het bewind voert over jouw erfenis. Dat kun je doen bij minderjarige kinderen.

Brief

De executeur is aansprakelijk voor de afdracht van de erfbelasting.

In oplopende bevoegdheid heb je:

  • Het meervoud van executeur is executeurs

Lees meer over Executeur op Wikipedia