Een executeur benoemen

Een executeur is iemand die jouw nalatenschap afhandelt nadat je bent overleden. De executeur zorgt ervoor dat jouw wensen worden uitgevoerd. De executeur brengt de bezittingen en schulden in kaart en maakt een voorstel voor de uitkering van de erfenis aan de erfgenamen.

Voordelen

Nergens kan je zo voordelig en makkelijk een executeur benoemen. Hier kan je dat snel doen. Je maakt een aparte akte voor de benoeming van een executeur. Je hebt binnen vijf minuten een concept van je akte op je scherm. Daarna besluit je of je die wilt doorsturen naar een notaris.

 • Notaristarief is all in
 • In 5 minuten klaar
 • Gratis concept akte
 • Notaris schrijft de aanwijzing in bij CTR

 

Wat regel je hier voor Executeur

Je benoemt hier een standaard executeur. Dat is een executeur die de bevoegdheid heeft om jouw erfenis af te handelen. De bevoegdheid is echter niet om op eigen gelegenheid bijvoorbeeld een woning te verkopen. Je noemt dit een beheersexecuteur, of ook wel een executeur met twee sterren.

 • Beheersexecuteur
 • Eventueel reserve-executeur
 • Naar keuze een beloning
 • Los of als aanvulling op testament

 

Waarom een executeur

Een executeur is handig als er bijvoorbeeld meer erfgenamen zijn. De executeur is dan het aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij de erfenis. De executeur zorgt er voor dat de bezittingen eventueel worden verkocht en de schulden voldaan. Als de erfenis een beetje complex is dan kan het werk van een executeur behoorlijk fors zijn. Daar kun je niet zomaar een erfgenaam mee belasten. Vroeger noemde ze deze persoon executeur testamentair.

Stappenplan voor je akte

Hoe wijs ik een executeur aan?

Een executeur moet altijd benoemd worden in een notariële akte. Lees hier welke besluiten je moet nemen om in 5 stappen een executeur te benoemen.
Direct bij een testament. Je kan een executeur aanwijzen in je testament. De executeur voert dan het testament uit. Wil je dat, dan moet je niet via deze pagina een benoeming regelen, maar een testament opstellen via onze site.
Later in een bestaand testament. Je hebt al een testament en daar wil je nu een executeur aan toevoegen. Of je wilt de bestaande executeur uit het testament wijzigen. Dat is ook mogelijk met deze losse akte. Je hebt ook nog de mogelijkheid dat je eerder een executeur had benoemd (in een testament of codicil). Je kan bij deze nieuwe akte aangeven of je die benoeming in stand wilt houden of wilt intrekken.
Los zonder testament. Als er geen testament is dan kan je toch in een losse akte een executeur benoemen. Die handelt de erfenis af volgens het wettelijk erfrecht. Je kan geen testament hebben, omdat je de wettelijke verdeling prima vindt. Maar voor de uitvoering van je erfenis kan je dan toch iemand aanwijzen. Daarmee bepaal jij wie de erfenis afhandelt.
Een executeur benoemen moet bij de notaris, het is namelijk eigenlijk een soort mini-testament. Je kan er dus ook voor kiezen om een testament op te stellen, daarin kan je meer regelen zoals het beheer over de erfenis bij minderjarige kinderen of de voogdij.

 

Verklaring van Executele

Nadat je bent overleden moet de executeur benoemd worden. De eerste executeur wordt benaderd en moet dan besluiten of hij/zij de benoeming wil aanvaarden. Na de aanvaarding stelt de notaris een Verklaring van Executele op. Daarmee heeft de executeur de bevoegdheden om aan de slag te gaan.

Wie kan executeur zijn?

Je kan iedereen aanwijzen als executeur. Vaak is dat in eerste instantie je partner/echtgenoot of een van de erfgenamen waar je veel vertrouwen in hebt. Je kan in tweede instantie dan een andere persoon of organisatie benoemen. De tweede executeur komt dan in beeld voor het geval je partner is overleden of de functie niet wil of kan uitoefenen.
Je kan ook een bedrijf, de notaris of een organisatie aanwijzen. Er zijn ook professionele executeurs. Zij hebben hun beroep gemaakt van het vak van executeur. Sommige van die executeurs zijn SCE gecertificeerd. Er zijn vrij veel verschillende organisaties die zich bezighouden met het organiseren van executeurs. Wat zijn de verschillen tussen deze organisaties?

 

Verschillende soorten executeurs

Er zijn drie soorten executeurs opgenomen in de wet. Het onderscheid waar het om draait zijn de bevoegdheden van de executeur. De eenvoudigste executeur regelt alleen de begrafenis: de begrafenisexecuteur.
De andere executeur heeft het wettelijke takenpakket. Hij regelt de erfenis, verkoopt eventuele goederen en huizen, betaalt de schulden. We noemen dit de beheersexecuteur. Deze executeur wijs je aan via DoeHetZelfNotaris.
Er is ook nog een bijzondere executeur, die kan bijvoorbeeld ook zaken regelen tegen de wil van de erfgenamen. Dit noemen we een afwikkelingsexecuteur. Wil je dit regelen dan moet je dit aangeven bij de toelichting. De notaris zal hier wel meer werk aan hebben dan de standaard akte. Er zijn dus ook aanvullende kosten.

 

Rapport of openheid

executeur benoemenDe executeur moet open zijn naar de erfgenamen. Dus regelmatig rapporteren wat er is aangetroffen in de boedel. Afhankelijk van de taakomschrijving moeten sommige beslissingen voorgelegd aan de erfgenamen. Die nemen uiteindelijk de besluiten.

 

Vergoeding van de kosten

Over de beloning van de executeur moet je goed nadenken. Het uitvoeren van een testament kan (heel) veel werk opleveren. Bijvoorbeeld het in kaart brengen van de bezittingen en schulden. Het verkopen van een huis of zelfs een bedrijf. Het is niet voor niets dan een executeur vriendelijk mag bedanken voor het aanbod. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden.
Wettelijk loon: de vergoeding is 1% van de waarde van de erfenis op de datum van het overlijden. De erflater kan ook iets anders bepalen zoals een vast bedrag of een uurtarief. Je moet dit bedenken voordat je onze akte kan afronden.

 

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een officiële aanwijzing van een executeur, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen. Alle kosten zijn inbegrepen in de prijs.

 • Gratis concept akte
 • Bespreking bij de notaris
 • Definitieve akte
 • Inschrijving Centraal TestamentenRegister
 • Eigen dashboard
+

Tarief Executeur benoemen € 169.- incl. BTW

Wat kost een Executeur benoemen

Honorarium notaris115.61
Inschrijving Centraal Testamenten Register (CTR)5.50
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat8.22
Controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister10.33
BTW29.34
Inclusief BTW169.-

Een benoeming van een executeur is een soort mini-testament. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor een testament gelden. Je moet dus ook in persoon bij de notaris komen tekenen. Het voordeel van een losse benoeming is dat die ook in aanvulling op een bestaand testament of op de wet gemaakt kan worden.

De notaris zal voor het tarief:

 • de akte opmaken;
 • een ID controle doen van de opsteller;
 • de akte inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met jouw executeursbenoeming.

Lees meer