Executeur is overleden, gevolgen voor de erfenis?

Executeur is overleden, gevolgen voor de erfenis?

Home » Executeur is overleden, gevolgen voor de erfenis?
8.6
De executeur, die in het testament is genoemd en erfgenaam is, is overleden. Wat nu?

Het overlijden van de executeur (die ook erfgenaam is) heeft geen gevolgen voor de erfenis. In het testament kan een reserve-executeur zijn benoemd. Zo niet, dan handelen de andere erfgenamen de erfenis af. De erfgenamen van de executeur zijn dan erfgenaam geworden in deze erfenis.

Overleden executeur

Wat voor gevolgen heeft het voor de erfenis als een executeur, die in het testament wordt genoemd en ook erfgenaam is, komt te overlijden?

Brief

De benoeming tot executeur en het zijn van erfgenaam heeft juridisch niets met elkaar te maken. In principe heeft de benoeming als executeur geen gevolgen voor zijn of haar erfenis. Er is dus ook geen gevolg als die executeur komt te overlijden.

Reserve-executeur

Als de executeur is overleden dan kan er een reserve-executeur zijn benoemd in het testament. Is dat niet het geval, dan is er geen executeur. Dan zijn de erfgenamen samen degenen die de erfenis zullen afhandelen. Meestal wijzen de erfgenamen één van hen aan om als gevolmachtigde de erfenis af te handelen. Die aangewezen persoon krijgt dan een zogeheten boedelvolmacht. Dat is in de praktijk net zoiets als een executeur. Het verschil daartussen is dat de executeur is aangewezen door de overledene en de boedelgevolmachtigde door de erfgenamen.

Was de executeur ook erfgenaam? Dan zijn de erfgenamen van die persoon in zijn plaats nu erfgenaam. Dit heet plaatsvervulling.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis