Executeur is overleden, gevolgen voor de erfenis?

Executeur is overleden, gevolgen voor de erfenis?

Home » Executeur is overleden, gevolgen voor de erfenis?
8.5

Overleden executeur

Executeur is benoemd in testament, wat als executeur is overleden?

Wat voor gevolgen heeft het voor de erfenis van een executeur als hij of zij in een testament wordt benoemd en komt te overlijden?
De benoeming tot executeur en het zijn van erfgenaam heeft juridisch niets met elkaar te maken. In principe heeft de benoeming als executeur geen gevolgen voor zijn of haar erfenis. Er is dus ook geen gevolg als die executeur komt te overlijden.

Als de executeur is overleden dan kan er een reserve zijn benoemd in het testament. Is dat niet het geval, dan is er geen executeur. Dan zijn de erfgenamen samen degenen die de erfenis zullen afhandelen. Meestal wijzen de erfgenamen één van hen aan om als gevolmachtigde de erfenis af te handelen. Die aangewezen persoon krijgt dan een zogeheten boedelvolmacht. Dat is in de praktijk net zoiets als een executeur. Het verschil daartussen is dat de executeur is aangewezen door de overledene en de boedelgevolmachtigde door de erfgenamen.
Was de executeur ook erfgenaam? Dan zijn de erfgenamen van die persoon in zijn plaats nu erfgenaam.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Afhandeling Erfenis