Erfgenaam

Erfgenaam

Home » Woordenboek » Erfgenaam
8.6

Wat is een erfgenaam?

wie zijn mijn erfgenamen

De erfgenaam is iemand die iets erft. In de wet staan wie je erfgenamen zijn (wettelijke erfgenamen). Je kunt dat ook zelf bepalen door een testament te maken. Daarin kan je dan zelf erfgenamen opnemen. Je kan dan ook erfgenamen onterven.

  • Het meervoud van erfgenaam is erfgenamen