Archief

Home » Woordenboek
8.6
Woordenboek

Poortwachter (poortwachtersfunctie)

Met de poortwachter of poortwachtersfunctie wordt de functie van de notaris of het notariaat als beschermer van ons rechtsbestel bedoeld. Deze functie zie je vooral terug bij de taken van de notaris op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen...

Woordenboek

Uitkeringstoets

De uitkeringstoets of uitkeringstest is een beslissing die het bestuur van een BV moet maken bij het wel of niet goedkeuren van een aandeelhoudersbesluit tot het uitkeren van dividend. Bij het afstempelen van aandelen moet het bestuur ook een...

Woordenboek

Verjaringstermijn

Is er sprake van een verjaringstermijn, dan is je recht om een vordering op te eisen, komen te vervallen. Je hebt verschillende verjaringstermijnen. Een vonnis verjaart bijvoorbeeld pas na 20 jaar. Maar een consumentenkoop al na 2 jaar. Er zijn ook...

Woordenboek

Echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst die je samen met je ex-partner opstelt als je gaat scheiden. Hierin leg je de verdeling van een eventuele koopwoning, jullie spullen, de alimentatie en pensioen vast. Hebben jullie...

Woordenboek

Inkorting

Inkorting is een begrip uit het erfrecht. Als blijkt dat de nalatenschap, na de uitvoering van het testament, niet groot genoeg is om aan de legitimaris of de legataris uit te keren, moet er worden ingekort. Dit inkorten betekent dat er bij een...

Woordenboek

Managementfee

Managementfee noemt men ook wel een vergoeding voor het voeren van de directie. Een holding of andere management BV verhuurt een directeur of bestuurder aan de werkmaatschappij.  De directeur verricht werkzaamheden in de werkmaatschappij. De holding...

Woordenboek

Managementovereenkomst

Een managementovereenkomst is een overeenkomst tussen bijvoorbeeld een directeur en de werkmaatschappij. Op grond van de managementovereenkomst is de directeur bevoegd om de functie van bestuurder in de BV uit te oefenen. Het kan ook een...

Woordenboek

Certificering (aandelen)

De certificering is een aandelenoverdracht door een aandeelhouder van een BV of NV aan een Stichting Administratiekantoor (STAK) in ruil voor certificaten van aandelen. Door certificering wordt de STAK aandeelhouder en krijgt daarmee alle...

Woordenboek

Liquidatie rechtspersoon

De liquidatie van een rechtspersoon is het juridisch beëindigen van het bestaan van een rechtspersoon. In de praktijk ook wel ontbinding of vereffening van de rechtspersoon genoemd. Liquidatieprocedure Liquidatie begint met een ontbindingsbesluit...

Woordenboek

Quasi-wettelijke verdeling

De quasi-wettelijke verdeling is een vorm van een verdeling van een erfenis via een testament. In het testament boots je de wettelijke verdeling na (die geldt als er geen testament is). Daarom heet het een quasi-wettelijke verdeling. Als een...