Archief

Home ยป Woordenboek
8.4
Woordenboek

Kadastraal nummer

Het kadastraal nummer, is het nummer dat een onroerende zaak heeft bij het kadaster. Tegenwoordig zijn dat oplopende unieke nummers. Voorheen was het kadaster georganiseerd in regio’s en had iedere regio zijn eigen nummer. Daarom staat bij...

Woordenboek

Contributieregeling

Een contributieregeling is een regeling in een vereniging. Hierin bepaalt de vereniging hoeveel de contributie is. Ook hoe de betaling moet plaatsvinden en mogelijke andere regels. Het staat de organisatie vrij om deze zelf vorm te geven. Zo kan je...

Woordenboek

Oprichtingsvergadering

De oprichtingsvergadering is de eerste algemene vergadering van een nieuwe vereniging. De initiatiefnemers richten de vereniging op bij de notaris. Daarna schrijven ze de eerste leden in. Het is nu gebruikelijk om hierna een vergadering te beleggen...

Woordenboek

Vrucht (vruchtgebruik)

De juridische vrucht is een opbrengst die een goed min of meer regelmatig oplevert. Zo zijn de vruchten van een geldlening of een erfenis de rente. De vrucht van een aandeel in een besloten vennootschap is het dividend (de winst). De vrucht van geld...

Woordenboek

Vruchtgebruiker

De vruchtgebruiker is iemand waaraan de eigenaar van een goed het recht van vruchtgebruik heeft gegeven. Dat recht van vruchtgebruik geeft de vruchtgebruiker het recht om een goed van iemand anders te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Zo...

Woordenboek

Koopoptie

De koopoptie is een afspraak in een koopovereenkomst, meestal bij de koop van bedrijven of woningen. Die afspraak houdt in dat de verkoper het goed verkoopt aan de koper, maar de koper de keuze heeft of hij of zij wel of geen gebruik maakt van zijn...

Woordenboek

Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht is het overgaan van de eigendom van een goed naar een ander. Onder omstandigheden is er dan ook overdrachtsbelasting bij betrokken. Voor de eigendomsoverdracht van registergoederen, zoals huizen en grond, moet je naar de...

Woordenboek

Passiva

De passiva zijn de schulden van een rechtspersoon. Bijvoorbeeld een geldlening bij de bank. De passiva zie je terug op de balans van de rechtspersoon. Tegenover de passiva staan de activa. Dat zijn de bezittingen van de rechtspersoon. Op de balans...

Woordenboek

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is wat overblijft als de bezittingen (activa) worden verminderd met de schulden van een rechtspersoon. De wet bepaalt dat het eigen vermogen van een rechtspersoon grofweg opgebouwd uit: 1. het geplaatste kapitaal 2. wettelijke...

Woordenboek

Afstammeling

Een afstammeling is een bloedverwant in neerdalende lijn. Kinderen en kleinkinderen zijn dus afstammelingen. Afstammelingen zegt iets over de familieverhouding, niet per definitie over de vraag of iemand erfgenaam is.