Archief

Home » Woordenboek
8.3
Woordenboek

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is wat overblijft als de bezittingen (activa) worden verminderd met de schulden van een rechtspersoon. De wet bepaalt dat het eigen vermogen van een rechtspersoon grofweg opgebouwd uit: 1. het geplaatste kapitaal 2. wettelijke...

Woordenboek

Afstammeling

Een afstammeling is een bloedverwant in neerdalende lijn. Kinderen en kleinkinderen zijn dus afstammelingen. Afstammelingen zegt iets over de familieverhouding, niet per definitie over de vraag of iemand erfgenaam is.

Woordenboek

Verenigingsplan

Een verenigingsplan is een beleidsplan voor een vereniging. Het is vastgesteld door de ledenvergadering. Het plan is meestal voor de komende drie jaar, of langer. Dit plan is de uitwerking van de meer algemene doelstelling die je in de statuten hebt...

Woordenboek

Dwingend recht

Dwingend recht zijn regels opgenomen in de wet waar je niet vanaf kan wijken. Als je een contract sluit of een rechtspersoon opricht, dan mag je niet afwijken van regels van dwingend recht. Dwingend recht heeft meestal tot doel de zwakke partij te...

Woordenboek

Boetebeding

Een boetebeding is een beding in een contract of akte. De boete is verschuldigd als de andere partij zich niet aan de afspraak houdt. Hiermee staat er op voorhand een straf op het niet nakomen van een bepaald deel van de overeenkomst. Vaak is de...

Woordenboek

Legitimaire massa

De legitimaire massa, ook wel legitieme massa genoemd, is het bedrag waarover je de legitieme portie berekent. Het is de waarde van een erfenis, vermeerderd met de giften die de overledene in de afgelopen vijf jaar heeft gedaan. Van dit bedrag gaan...

Woordenboek

Afwezigheidsbewind

Het afwezigheidsbewind is een bewind of onderbewindstelling voor een vermist of afwezig persoon. Dat houdt in dat een bewindvoerder de financiële zaken van de vermiste persoon beheert. Daarmee kan een bewindvoerder de belangen van een vermiste...

Woordenboek

Centraal Aandeelhoudersregister

Het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) is een niet openbaar register waarin specifieke informatie over aandeelhouders van besloten vennootschappen (BV’s) en naamloze vennootschappen (NV’s) zal worden geregistreerd. Het CAHR zal onderdeel...

Woordenboek

Voorzitter

De voorzitter is iemand in het bestuur van een rechtspersoon. De taak van de voorzitter is om bijvoorbeeld bestuursvergaderingen en het bestuur te leiden. Zo mag de voorzitter een beslissend oordeel geven over de uitslag van de stemming over een...

Woordenboek

Secretaris

De secretaris is iemand die een functie heeft in een rechtspersoon, vaak in het bestuur van die rechtspersoon. De taak van de secretaris is in het algemeen om bestuursaangelegenheden vast te leggen. In de statuten kan je de taken...