Blokkeringsregeling

De blokkeringsregeling is een regeling die de mogelijkheid van eigendomsoverdracht van aandelen van een besloten vennootschap beperkt. Deze regeling beperkt, dus blokkeert de aandeelhouders in hun vrijheid om hun aandelen zomaar te kunnen overdragen aan iemand anders. Dit is om te voorkomen dat de medeaandeelhouders in de BV een vreemde aandeelhouder erbij krijgen. De blokkeringsregeling

Disagio

De disagio is het verschil tussen de nominale waarde van een aandeel en de waarde die moet worden betaald voor het aandeel van een NV of BV. Het is dus het tegenovergestelde van agio. Disagio ontstaat door aandelen uit te geven voor een lagere waarde dan de nominale waarde. In principe is dat niet toegestaan.

Vergaderrecht

Het vergaderrecht is het recht van een aandeelhouder om in een aandeelhoudersvergadering te vergaderen met de rest van de aanwezigen over de onderwerpen die daar aan bod komen. De wettelijke betekenis is het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de aandeelhoudersvergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. Leden van verengingen

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed. Je kunt als natuurlijk persoon rechten en plichten hebben en rechtshandelingen verrichten. Bijvoorbeeld een schenking doen, ontvangen van een erfenis, een overeenkomst sluiten, een rechtspersoon vertegenwoordigen, aandelen kopen of een rechtspersoon oprichten. Rechtspersonen, zoals stichtingen en Besloten Vennootschappen, kunnen dat ook allemaal doen. Die worden

Ultimate Beneficial Owner UBO

De UBO is de Ultimate Beneficial Owner, dus de uiteindelijke belanghebbende van een juridische organisatie. Het gaat dan om UBO’s van BV’s en NV’s, stichtingen en verengingen, maar bijvoorbeeld ook van Vennootschappen Onder Firma’s. Al deze personen komen in het openbare UBO-register dat in januari 2020 in werking zal treden. Volgens de overheid is een

Personal Holding

De personal holding of persoonlijke holding (PH) is een Besloten Vennootschap waarin jij de enige eigenaar bent. Dat betekent dat je meestal de enige bestuurder en 100% aandeelhouder van die vennootschap bent. We noemen dat directeur grootaandeelhouder, DGA. De personal of privé holding is dus eigenlijk een rechtspersoon om jou heen. Je handelt dan via

Postcoderoos-regeling

De postcoderoosregeling is een belastingregel van de overheid voor het lokaal opwekken van duurzame energie met bijvoorbeeld een energiecoöperatie. De regeling houdt in dat in dat leden van een energiecoöperatie in een bepaalde regio (de postcoderoos) moeten wonen voor het mogen krijgen van korting op de energiebelasting bij het opwekken van duurzame energie. Dat gebied

UBO-register

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner-register) is een openbaar register dat in januari 2020 in werking zal treden. In dit register zal verplicht moeten worden opgenomen wie de uiteindelijke belanghebbende of eigenaar (UBO) van een Nederlandse onderneming is. Dat geldt voor alle ondernemingen zoals een Vennootschap Onder Firma of maatschap) of rechtspersoon is. UBO’s zijn personen

De erven van (aanhef)

Met de erven van of ‘de ervan van wijlen’ worden de gezamenlijke of alle erfgenamen van de overleden persoon bedoeld. Bij correspondentie over de afwikkeling van een nalatenschap is het gebruikelijk dat de afzender die aanhef of adressering gebruikt. Bij het afwikkelen van gelden op de bankrekening kan de bank de tenaamstelling van de bankrekening

Rechter

De rechter is een persoon die rechtspreekt in een rechtbank. Deze persoon zal jouw zaak behandelen als je er niet samen uit kunt komen of je als volgens de wet een verzoek moet indienen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld een echtscheidingsverzoek. Verschillende rechters Er zijn verschillende categorieën rechters ‘in eerste aanleg’ (dus bij een rechtbank). Bijvoorbeeld