Archief

Home » Woordenboek
8.5
Woordenboek

Eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld is het geld dat je hebt geleend voor jouw eigen woning. Daarvan mag je de rente aftrekken voor de belasting. Bij de aangifte inkomstenbelasting moet je die specifieke schuld aangeven. Deze regeling geldt alleen bij hypotheken of...

Woordenboek

Katvanger

Een katvanger is iemand die meewerkt aan faillissementsfraude of misbruik van rechtspersonen. Die koopt vlak voor een faillissement de aandelen van een verlieslijdende besloten vennootschap of naamloze vennootschap. Na de aandelenoverdracht aan de...

Woordenboek

Rectificatie-akte

Een rectificatie-akte is een notariële akte waarmee de notaris fouten in een andere notariële akte herstelt. Ook wel een akte van rectificatie. Bijvoorbeeld als de tekst van een akte onjuist of onvolledig is. Denk aan schrijffouten, missende woorden...

Woordenboek

Financial Intelligence Unit

De FIU-Nederland is een overheidsorganisatie die meldingen van ongebruikelijke transacties regelt en onderzoekt. De afkorting staat voor Financial Intelligence Unit-Nederland. Notarissen hebben een meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties...

Woordenboek

Veto (vetorecht)

Het veto of vetorecht is het recht om een besluit tegen te houden als de meerderheid voor het besluit heeft gestemd. Het is eigenlijk een doorslaggevende stem. Dit begrip is vooral van belang bij besluitvorming bij rechtspersonen. Bij besluiten die...

Woordenboek

ABC-akte

Een ABC-akte is een notariële akte voor een vastgoedtransactie waarbij drie partijen betrokken zijn. Ook wel ABC-leveringsakte. Dit houdt in dat A zijn of haar onroerende zaak verkoopt aan B en dat B het vervolgens binnen een korte tijd doorverkoopt...

Woordenboek

Royementsvolmacht

De royementsvolmacht is de volmacht die de bank geeft aan de notaris om de hypotheek door te halen. De hypotheek kan alleen doorgehaald worden als de bank aangeeft dat zij akkoord is met dat doorhalen. De bank is namelijk hypotheekhouder. Zij heeft...

Woordenboek

Kadastraal nummer

Het kadastraal nummer, is het nummer dat een onroerende zaak heeft bij het kadaster. Tegenwoordig zijn dat oplopende unieke nummers. Voorheen was het kadaster georganiseerd in regio’s en had iedere regio zijn eigen nummer. Daarom staat bij...

Woordenboek

Contributieregeling

Een contributieregeling is een regeling in een vereniging. Hierin bepaalt de vereniging hoeveel de contributie is. Ook hoe de betaling moet plaatsvinden en mogelijke andere regels. Het staat de organisatie vrij om deze zelf vorm te geven. Zo kan je...

Woordenboek

Oprichtingsvergadering

De oprichtingsvergadering is de eerste algemene vergadering van een nieuwe vereniging. De initiatiefnemers richten de vereniging op bij de notaris. Daarna schrijven ze de eerste leden in. Het is nu gebruikelijk om hierna een vergadering te beleggen...