Archief

Home » Woordenboek
8.4
Woordenboek

Algemene Nabestaandenwet

In de Algemene Nabestaandenwet (ANW) is geregeld wie er recht heeft op een nabestaandenuitkering. De overheid wil dat nabestaanden zeker zijn van een basisinkomen. Daarom kunnen zij in bepaalde gevallen aanspraak maken op zo’n uitkering...

Woordenboek

Volstorting

Volstorting betekent het volstorten van de aandelen in een BV. De aandelen hebben een nominale waarde. Deze waarde is vastgelegd in de statuten. Wettelijk is bepaald dan een aandeelhouder het nominale bedrag dient vol te storten. In de praktijk...

Woordenboek

Bestuursbesluit

Het bestuursbesluit is een besluit van het bestuur. In de statuten van de rechtspersoon staat omschreven hoe het bestuur zo’n besluit moet nemen. Met het bestuursbesluit verbindt de organisatie zich aan een handeling of beleid...

Woordenboek

Video-testament

Een video-testament is een testament dat is opgesteld aan de hand van een video gesprek met een notaris. Bijvoorbeeld via Skype. Tijdens de corona crisis was het niet voor iedereen mogelijk om naar een notaris te gaan om een testament op te stellen...

Woordenboek

Uitvaartkosten

Uitvaartkosten zijn de kosten die je maakt voor een uitvaart. Onder de uitvaartkosten vallen: begrafeniskosten (denk hierbij aan de kist, rouwauto, dienst en de begrafenisondernemer);bijkomende kosten (zoals kaarten, bedankkaarten, condoleance...

Woordenboek

Akte van vestiging

De akte van vestiging is een notariële akte. Deze akte wordt ingeschreven in het Kadaster. In deze akte zijn dan bepaalde afspraken vastgelegd. Denk hierbij aan de wijze van uitoefening, de duur, een ontbindende voorwaarde en een vergoeding. Een...

Woordenboek

Nietig

Nietig is ook een juridisch begrip. Een rechtshandeling is in bepaalde gevallen nietig. De gronden voor nietigheid staan in de wet. Als een rechtshandeling nietig is, dan heeft de handeling nooit bestaan. Er hoeft geen beroep te worden gedaan op...

Woordenboek

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is de belasting die je over jouw inkomsten betaalt. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van jouw inkomen en vermogen. Als je een uitnodiging van de Belastingdienst ontvangt moet je aangifte inkomstenbelasting doen. Heb je...

Woordenboek

Box 2

In box 2 zit aanmerkelijk belang. Dit is inkomen uit een onderneming waar je meer dan 5% belang bij hebt. Hier betaal je inkomstenbelasting over. Er zijn bij de opgave van de Inkomstenbelasting drie boxen. Box 1 gaat over inkomen uit werk...

Woordenboek

Box 1

In box 1 zit het belastbaar uitkomen uit werk en woning. Dit bereken je door de inkomsten op te tellen minus de aftrekposten. Er zijn bij de opgave van de Inkomstenbelasting drie boxen. Box 1 gaat over inkomen uit werk en woning, box...