Archief

Home ยป Woordenboek
8.4
Woordenboek

Bestuursbesluit

Het bestuursbesluit is een besluit van het bestuur. In de statuten van de rechtspersoon staat omschreven hoe het bestuur zo’n besluit moet nemen. Met het bestuursbesluit verbindt de organisatie zich aan een handeling of beleid...

Woordenboek

Video-testament

Een video-testament is een testament dat is opgesteld aan de hand van een video gesprek met een notaris. Bijvoorbeeld via Skype. Tijdens de corona crisis was het niet voor iedereen mogelijk om naar een notaris te gaan om een testament op te stellen...

Woordenboek

Uitvaartkosten

Uitvaartkosten zijn de kosten die je maakt voor een uitvaart. Onder de uitvaartkosten vallen: begrafeniskosten (denk hierbij aan de kist, rouwauto, dienst en de begrafenisondernemer);bijkomende kosten (zoals kaarten, bedankkaarten, condoleance...

Woordenboek

Nietig

Nietig is ook een juridisch begrip. Een rechtshandeling is in bepaalde gevallen nietig. De gronden voor nietigheid staan in de wet. Als een rechtshandeling nietig is, dan heeft de handeling nooit bestaan. Er hoeft geen beroep te worden gedaan op...

Woordenboek

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is de belasting die je over jouw inkomsten betaalt. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van jouw inkomen en vermogen. Als je een uitnodiging van de Belastingdienst ontvangt moet je aangifte inkomstenbelasting doen. Heb je...

Woordenboek

Box 2

In box 2 zit aanmerkelijk belang. Dit is inkomen uit een onderneming waar je meer dan 5% belang bij hebt. Hier betaal je inkomstenbelasting over. Er zijn bij de opgave van de Inkomstenbelasting drie boxen. Box 1 gaat over inkomen uit werk...

Woordenboek

Box 1

In box 1 zit het belastbaar uitkomen uit werk en woning. Dit bereken je door de inkomsten op te tellen minus de aftrekposten. Er zijn bij de opgave van de Inkomstenbelasting drie boxen. Box 1 gaat over inkomen uit werk en woning, box...

Woordenboek

Maten (in juridische zin)

Degenen die een maatschap oprichten worden maten genoemd. Iedereen die deel neemt aan een maatschap is een maat. De maten zijn allemaal voor een evenredig deel aansprakelijk in een maatschap. De maten werken samen in de maatschap. Zij kunnen samen...

Woordenboek

Maatschap

Een maatschap is een vorm van samenwerking, waarbij twee of meer (rechts)personen (maten) een samenwerking aangaan. De maten brengen allemaal iets in, met als doel daar samen voordeel uit te halen. De maten kunnen arbeid, geld of goederen inbrengen...

Woordenboek

Groninger akte

Een Groninger akte is een akte van levering van een onroerende zaak. In deze akte is bepaald dat de onroerende zaak wel alvast wordt geleverd aan de koper, maar dat deze de koopprijs op een later moment betaalt. Ook de ontbindende of opschortende...