Archief

Home » Woordenboek
8.5
Woordenboek

Bestuur

Het bestuur is een orgaan van een rechtspersoon. Het bestuur heeft de bevoegdheid om een bepaalde rechtspersoon te leiden. Daarnaast heeft het bestuur de dagelijkse leiding over de rechtspersoon. Samenstelling Een bestuur kan uit meerdere personen...

Woordenboek

Rekening-courant

Een rekening-courant is een aparte rekening van de BV. Via deze rekening worden kleine bedragen over en weer geboekt . Zo verreken je die bedragen doorlopend met elkaar. Op een rekening-courant boekt de BV bedragen over en weer tussen de privé...

Woordenboek

Onrechtmatig

Iets is onrechtmatig als het handelen of nalaten van iemand een inbreuk maakt op het recht, in strijd is met een wettelijke plicht of in strijd is met ongeschreven recht. Ook wel onrechtmatige daad genoemd. Onder inbreuk op een recht valt...

Woordenboek

Jaarstukken

Jaarstukken is een verzamelnaam, het is ook geen juridisch begrip. Het is een verzameling van documenten die een overzicht geven van de financiële situatie van een onderneming of andere rechtspersoon. De jaarstukken bevatten de jaarrekening, het...

Woordenboek

Onwillige erfgenaam

Een onwillige erfgenaam is een erfgenaam die niet wil meewerken aan de afhandeling van de erfenis. Alle erfgenamen zijn verplicht mee te werken aan de afhandeling van de erfenis. Niet meewerken is onrechtmatig. Niets doen is geen optie. Je kan een...

Woordenboek

Parate executie

Parate executie is het uitoefenen van een pandrecht of hypotheekrecht. Dit is een zekerheidsrecht. Als jij je verplichtingen niet nakomt kan de pandhouder of hypotheekhouder overgaan tot parate executie. De pandgever of hypotheekgever moet wel eerst...

Woordenboek

Rechtsopvolger

Een rechtsopvolger is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die goederen verkrijgt van zijn of haar voorganger. De rechtsopvolger krijgt hier de rechten en/of verplichtingen over. Je kan op twee manier verkrijgen: onder algemene titel of onder...

Woordenboek

Van rechtswege

Van rechtswege is een juridisch gevolg dat automatisch intreedt. Dit gebeurt op grond van de wet. Voorbeeld 1: Als je overlijdt treedt jouw testament van rechtswege in werking. Jij of jouw erfgenamen hoeven hier niets voor te doen. Voorbeeld 2: Het...

Woordenboek

Belastingrente

Belastingrente is een vergoeding voor geld. Ook wel invorderingsrente genoemd. Je kan belastingrente ontvangen of moeten betalen als een belastingaanslag te lang op zich laat wachten. Dit kan het geval zijn als de Belastingdienst zonder reden te...

Woordenboek

Belastingaangifte

Belastingaangifte doe je bij de Belastingdienst. Deze aangifte is een verklaring van de belastingplichtige. Aan de hand hiervan kan de Belastingdienst de verschuldigde belasting vaststellen. Je betaalt belasting over jouw inkomen, over financiële...