Executeursloon

Executeursloon

Home » Woordenboek » Executeursloon
8.6

Wat is het executeursloon?

geld

Het executeursloon is de vergoeding die een executeur ontvangt voor zijn of haar werkzaamheden. Dus voor de afwikkeling van de nalatenschap. Dat is alleen het geval als het testament een executeur benoemt.

De hoogte van het wettelijke executeursloon is 1% van de waarde van de erfenis. In een testament kan ook een andere vergoeding staan, bijvoorbeeld een uurloon of een vast bedrag. Het loon betaal je uit de nalatenschap. De executeur heeft pas recht op het loon nadat de erfenis is afgewikkeld. Tenzij in het testament daar iets anders over is bepaald.

In het testament kan ook zijn bepaald dat de executeur geen loon krijgt. Dat is meestal het geval als een erfgenaam is aangewezen als executeur. De extra kosten die een executeur heeft gemaakt voor de werkzaamheden (zoals reiskosten) behoren niet tot het loon, maar meestal bepaalt het testament dat die kosten worden betaald uit de nalatenschap.

Voor de (beroepsmatige) executeur, zoals een notaris, is het executeursloon belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Daarom is de executeur inkomstenbelasting verschuldigd (box 1). De vergoeding is voor de erfgenamen niet aftrekbaar van de heffing erfbelasting.

  • Het meervoud van executeursloon is executeursloon