Executeursloon

Executeursloon

Home » Woordenboek » Executeursloon
8.5

Betekenis Executeursloon

Het executeursloon is de vergoeding die een executeur ontvangt voor zijn of haar werkzaamheden. Dus voor de afwikkeling van de nalatenschap. Dat is alleen  het geval als het testament een executeur noemt . De hoogte van het wettelijke executeursloon is 1% van de waarde van het vermogen van de erflater op het moment dat de erflater overlijdt. In een testament kan ook een andere vergoeding staan, bijvoorbeeld een uurloon. Het loon betaal je dan uit de nalatenschap. De executeur heeft pas recht op het executeursloon nadat de erfenis is afgewikkeld. Tenzij in het testament daar iets anders over is bepaald.

De erflater kan echter in het testament hebben bepaald dat het executeursloon een vast bedrag is in plaats van 1% van het vermogen. Daarnaast kan in het testament zijn bepaald dat de executeur geen executeursloon krijgt. Dat is meestal het geval als een erfgenaam is aangewezen als executeur. De extra kosten die een executeur heeft gemaakt voor de werkzaamheden (zoals reiskosten) behoren niet tot het loon, maar meestal bepaalt het testament dat die kosten worden betaald uit de nalatenschap.

Voor de (beroepsmatige) executeur, zoals een notaris, is het executeursloon belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Daarom is de executeur inkomstenbelasting verschuldigd. De executeur hoeft geen urenregistratie bij te houden om aanspraak te kunnen maken op het executeursloon. De vergoeding is voor de erfgenamen niet aftrekbaar van de heffing erfbelasting.

  -   Het meervoud van Executeursloon is executeursloon