Teken bij de notaris

Stap 2: Aanvaarden
Officiële verklaring

Verklaring van Executele opstellen

Je bent aangewezen in een testament of codicil als executeur (voorheen executeur testamentair). Je hebt nu een zogeheten Verklaring van Executele nodig van een notaris die dit bevestigt. Met deze verklaring krijg je de beschikking over de erfenis en kun je jouw taken gaan uitvoeren. Je hebt de verklaring bijvoorbeeld nodig om aan de bankrekeningen te komen en eventuele schulden te voldoen of bezittingen te verkopen.
In bijzondere gevallen kan je ook door de kantonrechter zijn aangewezen als executeur. Dat is het geval als er in het testament executeurs waren benoemd die hun taak niet kunnen of willen uitvoeren. Ook in die gevallen kan je hier een Verklaring op laten maken.

Voordelen

Die Verklaring van Executele maak je hier. Nergens is het namelijk zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • In 10 minuten klaar
 • Grotendeels online

 

Inhoud Verklaring van Executele

In een verklaring van executele geeft de notaris aan wie (of welke organisatie) door de overledene is aangewezen als executeur en welke bevoegdheden deze executeur heeft. De notaris doet een onderzoek wie er aangewezen is als executeur. Dat onderzoekt de notaris in het testament. Van de resultaten van dit onderzoek legt hij een verklaring af.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een Verklaring van Executele, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Verklaring met jouw bevoegdheden voor extern gebruik
 • Opstellen verklaring van aanvaarding van executele
 • Controle van ID gegevens
 • Onderzoek van het testament
 • Eigen dashboard

+

Tarief Verklaring van Executele € 249.- incl. BTW

Wat kost een Verklaring van Executele

Honorarium notaris181.04
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat8.22
Kosten voor 1 executeur, ID controle en aanvaarding16.53
BTW43.21
Inclusief BTW249.-

De notaris zal voor het tarief:

 • controleren of er een testament is;
 • het testament doorlezen;
 • een ID controle doen van de executeur;
 • de executeur een formulier voor aanvaarding van de benoeming opsturen;
 • de Verklaring van Executele opstellen;
 • jou een officieel afschrift sturen van de Verklaring van Executele.

In het tarief is één executeur opgenomen. Voor iedere extra executeur komt er € 20,-- inclusief BTW bij. Dat is de bijdrage in de controlekosten en de extra aanvaarding met legalisatie.

Je hoeft niet in persoon bij de notaris te komen. Je moet wel de benoeming tot executeur aanvaarden. Die aanvaarding moet gelegaliseerd, je handtekening moet gecontroleerd.

Stappenplan voor je akte

Bevoegdheden executeur

De notaris geeft ook aan welke bevoegdheden de executeur heeft. In de wet zijn verschillende soorten executeurs opgenomen. Deze worden in het spraakgebruik aangeduid met sterren, dus 1 ster, 2 sterren en 3 sterren executeur.

 1. De meest eenvoudige executeur heeft alleen de bevoegdheid om de uitvaart te regelen. Deze noemt men dan ook de begrafenisexecteur. Hiervoor heb je geen Verklaring van Executele nodig. De begrafenis heeft al plaatsgevonden voor je de Verklaring binnen hebt.
 2. De meest voorkomende executeur heeft ruime bevoegdheden. De executeur beheert de erfenis zorgt voor de betaling van de schulden. De executeur zorgt dat de erfenis gereed wordt gemaakt voor de verdeling. Deze noemen we een beheersexecuteur.
 3. De laatste executeur kan ook tegen de zin van de erfgenamen handelingen uitvoeren. Deze noemen we dan ook een afwikkelingsexecuteur.
 4.  

  Wat is het beheer van de nalatenschap?

  Er staat niet in de wet wat er verstaan moet worden onder het beheer van de nalatenschap. In het algemeen wordt aangenomen dat hieronder alle handelingen vallen die nuttig of noodzakelijk zijn om het vermogen (geld en goederen) van de nalatenschap in stand te houden. Zaken die in ieder geval vallen onder het beheer zijn:

  • onderhoud van onroerend goed, tuin etc.;
  • zorgen voor de verzekering;
  • doen van aangifte van erfbelasting;
  • taxeren van de inboedel en de woning;
  • opzeggen van abonnementen en dergelijke;
  • verkopen van een effectenportefeuille (ter voorkoming van koersverlies)

   

  Verhouding executeur erfgenamen

  De executeur is verantwoording verschuldigd aan de erfgenamen. Aan het einde van zijn werk maakt de executeur een rapport op waarin alle bezittingen en schulden zijn opgenomen. Dit rapport heet de boedelbeschrijving.
  Als de executeur is benoemd en zijn benoeming heeft aanvaard zijn de erfgenamen niet meer gerechtigd handelingen uit te voeren in de nalatenschap. Alle besluiten moeten worden genomen door de executeur.

   

  Aanvaarden benoeming Executeur

  Je bent niet verplicht om een benoeming tot executeur te aanvaarden. Je hoeft ook niet aan te geven waarom je die benoeming niet wilt. Het werk van een executeur kan behoorlijk oplopen. Bovendien kan het zijn dat je tussen de erfgenamen komt te staan. Als je benoeming niet wilt aanvaarden dan zal er ook geen Verklaring van Executele opgesteld worden.

Lees meer