Wat als aangewezen persoon geen executeur wil zijn?

Wat als aangewezen persoon geen executeur wil zijn?

Home » Wat als aangewezen persoon geen executeur wil zijn?
8.5
Wat als de aangewezen executeur zijn executeurstaak niet wil of niet kan aanvaarden?

Als de aangewezen executeur de benoeming niet wil of kan aanvaarden ga je terug naar het testament. Wat si daar geregeld? Is er een reserve, moet je naar de kantonrechter of valt de bevoegdheid terug aan de erfgenamen?

Geen verplichting om executeur te worden

De overleden erflater kan in zijn of haar testament een persoon als executeur hebben aangewezen. Maar wat als die persoon uiteindelijk geen executeur wil of kan zijn en de executeurstaak afwijst?

Royement of Doorhalen

Het aanvaarden van de executeurstaak is geen verplichting. Je bent dus niet verplicht om de executeurstaak op je te nemen. Je bent altijd vrij om te beslissen of je wel of niet als executeur gaat optreden en de erfenis gaat afhandelen. Daarnaast kan je als executeur tijdens de afwikkeling van de nalatenschap jouw ontslag als executeur verzoeken bij de kantonrechter van de rechtbank.

Een evidente reden waarom de executeur de taak niet kan aanvaarden is als de aangewezen persoon zelf al is overleden. Of wat ook vaak voorkomt, zelf al heel oud is.
Een goede reden om de aanwijzing niet te aanvaarden is dat het enorm veel werk kan zijn en er geen passende beloning is. Ook veel voorkomend, de erfgenamen hebben ruzie, de executeur wil daar zijn vingers niet aan branden.

Vervangende executeur

Als je besluit om te bedanken voor de benoeming executeur, kan een eventueel tweede aangewezen persoon als executeur optreden. Dit is wel afhankelijk van wat hierover in het testament staat beschreven. De inhoud van het testament geldt steeds als uitgangspunt.

Executeur aanwijzen via de rechtbank

Als geen van de benoemde personen executeur wil zijn, dan kan een belanghebbende aan de kantonrechter verzoeken om een vervangende executeur aan te wijzen. Belanghebbenden zijn in dit geval bijvoorbeeld een erfgenaam of een schuldeiser van de erflater.

Het testament moet dan wel bepalen dat dit mogelijk is. Als dat niet zo is, dan zijn de erfgenamen samen automatisch bevoegd en ook verplicht om de nalatenschap af te wikkelen. Uiteindelijk zullen dus de erfgenamen de erfenis afwikkelen. Er is dan geen executeur, maar onderling kunnen ze wel iemand een volmacht geven.

Stappenplan

Stappenplan afwijzen executeur

 1. Benoeming afwijzen

  Als de in het testament aangewezen persoon de benoeming niet wil of kan aanvaarden, dan wordt die persoon geen executeur. Niemand kan hem of haar dwingen alsnog executeur te worden.

 2. Testament nakijken op vervanging

  Wil of kan de eerste executeur de benoeming niet aanvaarden? In dat geval kan de erflater een vervangende executeur hebben aangewezen. Het testament moet dat dan wel zo bepalen.

 3. Reserve-executeur wil het ook niet

  Als ook die reserve weigert en er geen aangewezen personen meer overblijven, kan het testament bepalen dat dan aan de kantonrechter kan worden verzocht om een executeur aan te wijzen.

 4. Er is geen optie meer in het testament

  Als het testament niet bepaalt dat de kantonrechter op verzoek een executeur kan aanwijzen, dan zijn de erfgenamen samen bevoegd en verplicht om de nalatenschap af te wikkelen.

Soms is altijd de kantonrechter bevoegd

Let wel op: als de erflater een executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft aangewezen die deze functie afwijst, is de kantonrechter bevoegd om op verzoek een vervanger aan te wijzen. Deze mogelijkheid hoeft niet (uitdrukkelijk) in het testament te zijn opgenomen.

  Heeft onze uitleg je verder geholpen?

  Lees meer over Executeur benoemen