Rechtbank

Rechtbank

Home » Woordenboek » Rechtbank
8.5

Wat is een rechtbank?

De rechtbank is een officiële overheidsinstantie en de ‘laagste’ rechter in Nederland. Dat betekent dat je bij het starten van een nieuwe zaak meestal eerst hier terecht zal komen. Met andere woorden de rechtbank is de rechter in eerste aanleg. Onderdeel van de rechtbank is het kantongerecht en de politierechter.

Voor veel verschillende juridische zaken moet je verplicht naar deze instantie gaan. Zo moet je voor een echtscheiding een echtscheidingsverzoek hier indienen. Ook in het erfrecht kom je in aanraking met de rechter. De rechtbank benoemt bijvoorbeeld de vereffenaar die een erfenis zal beheren en vereffenen. Of de vereffenaar die de rechtspersoon zal ontbinden.

De RechtspraakDe rechter is bij uitstek de instantie die onafhankelijk en onpartijdig kan oordelen over een geschil. Zijn oordeel wordt vastgelegd in een vonnis of beschikking. Deze stukken hebben net als een authentieke akte executoriale kracht. Dat betekent dat nakoming daarvan kan worden afgedwongen.

Welke rechtbank?

Om na te gaan welke rechtbank bevoegd is om over jouw zaak te oordelen, is het arrondissement (werkgebied van de rechter) van belang.

  • Het meervoud van rechtbank is Rechtbanken
  • De afkorting van rechtbank is Rb

Lees meer over Rechtbank op Wikipedia