Vonnis

Vonnis

Home » Woordenboek » Vonnis
8.6

Wat is het vonnis?

Een vonnis is een van de soorten beslissingen die een rechter van een rechtbank kan nemen. Het ligt aan de situatie wat je nodig hebt, een vonnis of een beschikking.

Rechter vonnis

Een vonnis heb je (meestal) nodig als je iets wilt afdwingen. Bijvoorbeeld schadevergoeding als de gekochte woning achteraf gebreken vertoont. Of het vernietigen (ongedaan maken) van huwelijksvoorwaarden. Een beschikking heb je nodig als je iets wilt verzoeken, zoals een echtscheiding. Zie bijvoorbeeld echtscheidingsbeschikking.

Met een vonnis heb je een executoriale titel. Hierin staat waar jij recht op hebt en wat de andere partij moet doen. Hierdoor kan de uitspraak worden afgedwongen als deze door de veroordeelde partij niet wordt nagekomen. Tegen een uitspraak van de rechter kan je in beginsel gedurende een bepaalde periode in hoger beroep gaan. Na afloop van die periode is het onherroepelijk geworden.

  • Het meervoud van vonnis is vonnissen

Lees meer over Vonnis op Wikipedia

.