Echtscheidingsbeschikking

Echtscheidingsbeschikking

Home » Woordenboek » Echtscheidingsbeschikking
8.5

Betekenis Echtscheidingsbeschikking

De echtscheidingsbeschikking is het schriftelijk document waarin staat dat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken.

De echtscheiding komt echter pas tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar je getrouwd was. Inschrijving is pas mogelijk na drie maanden of nadat beide echtgenoten hebben verklaard dat zij niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de echtscheiding zullen gaan. Als de beschikking niet binnen negen maanden na de uitspraak wordt ingeschreven, is het niet meer geldig en moet je dus opnieuw een echtscheidingsverzoek indienen.

De beschikking van de rechter is een executoriale titel. Hierdoor kunnen de afspraken die in het echtscheidingsconvenant worden gemaakt worden afgedwongen als deze door een echtgenoot niet worden nagekomen.

De gemeenschap van goederen wordt overigens al ontbonden op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend.

Lees meer over de echtscheidingsbeschikking op Wikipedia.

  -   Meervoud van Echtscheidingsbeschikking: echtscheidingsbeschikkingen