Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen

Home » Woordenboek » Gemeenschap van goederen
8.6

Wat is een gemeenschap van goederen?

Gemeenschap van goederen is een term uit het huwelijks recht (dat weer onderdeel is van het personen- en familierecht). Er zijn twee mogelijkheden voor jouw huwelijk. Is het huwelijk gesloten vóór 1 januari 2018 dan ben je in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Van alles waar je voor het huwelijk eigenaar van was, zijn jullie nu samen eigenaar. Dit is anders als jullie voor die datum huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld.
Ben je na 1 januari 2018 getrouwd, dan ben je getrouwd in een beperkte gemeenschap van goederen. De bezittingen en schulden die je had voor het huwelijk worden niet gemeenschappelijk. Ook erfenissen en giften tijdens het huwelijk worden niet gemeenschappelijk.

Schenkers en mensen die jou opnemen in een testament (erflaters) kunnen ook zelf bepalingen hebben opgenomen over de eigendom. Zij kunnen daarbij bepelan of iets wel of niet in de gemeenschap valt. De schenker of erflater kan dit hebben bepaald in een zogeheten uitsluitingsclausule.

  • Het meervoud van gemeenschap van goederen is gemeenschappen van goederen

Lees meer over Gemeenschap van goederen op Wikipedia