Huwelijkse voorwaarden herroepen

Voor veel mensen zijn de huwelijkse voorwaarden na een tijdje niet meer actueel. Je kan dan de huwelijkse voorwaarden herroepen. Er zijn vele persoonlijke redenen om de huwelijkse voorwaarden op te heffen. Het kan zijn dat de huwelijkse voorwaarden niet meer aansluiten bij jullie huidige huwelijk. Ze kunnen ook zijn verworden tot een dode letter omdat jullie niet ieder jaar een staat van baten en lasten hebben opgesteld. Een belangrijke reden om huwelijkse voorwaarden herroepen kan ook een naderend overlijden zijn. Er kunnen forse fiscale voordelen zijn bij het opheffen huwelijkse voorwaarden in het zicht van overlijden. De huwelijkse voorwaarden worden omgezet in een gemeenschap van goederen. Dit is een ouderwetse complete gemeenschap, zoals die gold voor 1 januari 2018.

Voordelen van hier huwelijkse voorwaarden opheffen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • Betaal pas bij de notaris
 • In 5 minuten klaar
 • Notaris schrijft in bij de rechtbank

Wat regel je hier voor het opheffen?

Je gaat hier de complete akte herroepen huwelijkse voorwaarden opstellen, met uitzondering van de premies voor een eventuele levensverzekering. Wil je het anders, of complexer? Dan moet je een offerte aanvragen bij een notaris, je krijgt dan ook met hele andere tarieven te maken.

 • Bestaande huwelijkse voorwaarden opheven
 • Nieuwe voorwaarden voor levensverzekering

Belastingvoordeel

Een belangrijk fiscaal voordeel van het herroepen van huwelijkse voorwaarden op deze manier is dat de bezittingen gedeeld worden zonder dat er fiscaal hoeft te worden afgerekend. De bezittingen van de ene partij (bijvoorbeeld een geldsom) worden zo voor de helft het bezit van de ander. Dat scheelt behoorlijk op toekomstige erfbelasting bij overlijden.
Let op dat je mogelijk nu een testament wilt maken.

Opheffen huwelijkse voorwaarden

Juridisch gezien is het opheffen van huwelijkse voorwaarden gelijk aan het wijzigen van huwelijkse voorwaarden. De wijziging zal ingeschreven worden in het huwelijksgoederenregister. Hiermee is voor de buitenwereld kenbaar wat jullie nieuwe voorwaarden zijn. De kosten van de akte lijken zo hoog omdat er een forse post voor griffierecht in is opgenomen.

Levensverzekering

Als je een levensverzekering op elkaar hebt afgesloten dan moet je ieder apart de premie betalen van die verzekering. Doe je dat niet, dan valt de uitkering van de verzekering in de gemeenschappelijk boedel. Bij overlijden moet dan over de helft van die uitkering eventueel erfbelasting worden betaald. Om dat te voorkomen is bij de herroeping van de huwelijkse voorwaarden een artikel opgenomen dat de premies buiten de gemeenschap vallen. Dit is standaard in onze akte zo bepaald, ook als het niet aan de orde is.

Echtscheiding

Een reden om de huwelijkse voorwaarden te herroepen kan een aanstaande scheiding zijn. Als de woning in de huwelijkse voorwaarden aan de ene partner behoort terwijl jullie van plan zijn die aan de ander toe te bedelen. Door dan de huwelijkse voorwaarden op te heffen bespaar je fors op overdrachtsbelasting.

Wat krijgen jullie voor je geld?

Jullie huwelijkse voorwaarden worden ingetrokken, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Gratis concept akte intrekking
 • Bespreking bij de notaris
 • Eventuele volmachten
 • Definitieve akte
 • Inschrijving Huwelijksgoederenregister
 • Eigen dashboard
+

Tarief Herroepen Huwelijkse Voorwaarden € 529,00 incl. BTW

Het herroepen van huwelijkse voorwaarden kan op dezelfde manier als het sluiten. De notaris zal een korte akte opmaken. Deze moet door jullie ondertekend worden en zal daarna ingeschreven worden bij de rechtbank in het huwelijksgoederenregister.

De notaris zal voor het tarief:

 • de akte opmaken;
 • een ID controle doen van jullie beiden;
 • de akte inschrijven in het Huwelijksgoederenregister;
 • de griffierechten voorschieten en verrekenen met het tarief;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • jullie een officieel afschrift meegeven van de akte met jullie herroeping.

Opbouw prijs Herroepen Huwelijkse Voorwaarden

Honorarium notaris€ 250,45
2x controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Curateleregister€ 20,66
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Registratie Huwelijkse Voorwaarden Griffiekosten (BTW vrij)*€ 191,00
BTW€ 58,67
Inclusief BTW€ 529,00

Lees meer