Huwelijkse voorwaarden herroepen 590.-

Home » Huwelijkse voorwaarden herroepen
8.4

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Huwelijkse voorwaarden herroepen

Voor veel mensen zijn de huwelijkse voorwaarden na een tijdje niet meer actueel. Je kunt dan de huwelijkse voorwaarden herroepen. Er zijn vele persoonlijke redenen om de huwelijkse voorwaarden op te heffen. Het kan zijn dat de huwelijkse voorwaarden niet meer aansluiten bij jullie huidige huwelijk. Ze kunnen ook zijn verworden tot een dode letter omdat jullie niet ieder jaar een staat van baten en lasten hebben opgesteld. Een belangrijke reden om huwelijkse voorwaarden herroepen kan ook een naderend overlijden zijn. Er kunnen forse fiscale voordelen zijn bij het opheffen huwelijkse voorwaarden in het zicht van overlijden. De huwelijkse voorwaarden worden omgezet in een gemeenschap van goederen. Dit is een ouderwetse complete gemeenschap, zoals die gold voor 1 januari 2018.

Voordelen van hier huwelijkse voorwaarden opheffen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • Betaal pas bij de notaris
 • In 5 minuten klaar met de aanvraag
 • Notaris schrijft de herroeping in bij de rechtbank

Wat regel je hier voor het opheffen?

Je gaat hier de complete akte herroepen huwelijkse voorwaarden opstellen, met uitzondering van de premies voor een eventuele levensverzekering. Wil je het anders, of complexer? Dan moet je een offerte aanvragen bij een notaris, je krijgt dan ook met hele andere tarieven te maken.

 • Bestaande huwelijkse voorwaarden opheffen
 • Nieuwe voorwaarden voor levensverzekering

Belastingvoordeel

Een belangrijk fiscaal voordeel van het herroepen van huwelijkse voorwaarden op deze manier is dat de bezittingen gedeeld worden zonder dat er fiscaal hoeft te worden afgerekend. De bezittingen van de ene partij (bijvoorbeeld een geldsom) worden zo voor de helft het bezit van de ander. Dat scheelt behoorlijk op toekomstige erfbelasting bij overlijden.
Let op dat je mogelijk nu een testament wilt maken.

Opheffen huwelijkse voorwaarden

Juridisch gezien is het opheffen van huwelijkse voorwaarden gelijk aan het wijzigen van huwelijkse voorwaarden. De wijziging zal ingeschreven worden in het huwelijksgoederenregister. Hiermee is voor de buitenwereld kenbaar wat jullie nieuwe voorwaarden hebben. De kosten van de akte lijken zo hoog omdat er een forse post voor griffierecht in is opgenomen.

Levensverzekering

Als je een levensverzekering op elkaar hebt afgesloten dan moet je ieder apart de premie betalen van die verzekering. Doe je dat niet, dan valt de uitkering van de verzekering in de gemeenschappelijk boedel. Bij overlijden moet dan over de helft van die uitkering eventueel erfbelasting worden betaald. Om dat te voorkomen is bij de herroeping van de huwelijkse voorwaarden een artikel opgenomen dat de premies buiten de gemeenschap vallen. Dit is standaard in onze akte zo bepaald, ook als het niet aan de orde is.

Echtscheiding

Een reden om de huwelijkse voorwaarden te herroepen kan een aanstaande scheiding zijn. Als de woning in de huwelijkse voorwaarden aan de ene partner behoort terwijl jullie van plan zijn die aan de ander partner toe te delen. Door dan de huwelijkse voorwaarden op te heffen bespaar je fors op overdrachtsbelasting.

Wat doet de notaris om de huwelijks voorwaarden op te heffen?

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie hebben opgegeven. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Daarna zal de notaris de inhoud van de bestaande huwelijks voorwaarden bekijken. Vervolgens zal de notaris het document doorlezen en eventueel vragen stellen. Ook beoordeelt de notaris wat de effecten zijn van het opheffen van de huwelijks voorwaarden. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris. In het bijzijn van de notaris moet je ondertekenen.

Wat kost het om de huwelijkse voorwaarden op te heffen?

+

Tarief Herroeping Huwelijkse Voorwaarden € 590.- incl. BTW

Wat kost een Herroeping Huwelijkse Voorwaarden


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

 • de akte opmaken;
 • een ID controle doen van jullie beiden;
 • de akte inschrijven in het Huwelijksgoederenregister;
 • de griffierechten voorschieten en verrekenen met het tarief;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • jullie een officieel afschrift meegeven van de akte met jullie herroeping.

Het herroepen van huwelijkse voorwaarden kan op dezelfde manier als het sluiten. De notaris zal een korte akte opmaken. Deze moeten jullie ondertekenen. De notaris zal deze daarna ingeschrijven bij de rechtbank in het huwelijksgoederenregister.

 

Wat krijgen jullie voor je geld?

Jullie huwelijkse voorwaarden worden ingetrokken.

 • Gratis concept akte intrekking
 • Bespreking bij de notaris
 • Definitieve akte
 • Inschrijving Huwelijksgoederenregister