Opheffen huwelijkse voorwaarden voor overlijden

Home » Opheffen huwelijkse voorwaarden voor overlijden
8.6

Huwelijkse Voorwaarden kunnen door jullie zijn gesloten om verschillende redenen. Een veel voorkomende reden is het bezit van een onderneming of een groot verschil in vermogen. In het zicht van een naderend overlijden is het verstandig deze huwelijkse voorwaarden mogelijk in te trekken.

Als je de huwelijkse voorwaarden wijzigt dan verschuift in ons model de helft van jouw vermogen naar je partner. Jullie huwelijk wordt dan namelijk voortgezet in gemeenschap van goederen. Een dergelijke verschuiving is geen schenking of een andere vermogensverschuiving waar belasting over verschuldigd is. Bij jouw overlijden is dan nog maar over de helft van het vermogen erfbelasting verschuldigd. Wij zetten het huwelijk dus niet om naar het geldende huwelijksvermogensrecht. Sinds 2018 trouw je in een beperkte gemeenschap van goederen. Dat is vermoedelijk nou juist niet wat jullie willen.

Een rekenvoorbeeld

Johan en Maria zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Johan had een eigen bedrijf en de huwelijkse voorwaarden hadden tot doel dat de schuldeisers niet aan het huis konden komen. Daarom stond het huis op naam van Maria stond. Johan heeft het bedrijf verkocht en bezit nu €900.000.
Als Johan overlijdt erft Maria €900.000. Zij heeft een vrijstelling van €630.000 (iets meer eigenlijke). Zij betaalt over €270.00 erfbelasting dat is €40.500.
Als Johan en Maria de huwelijkse voorwaarden opheffen dan verhuist € 450.00 van Johans vermogen naar Maria. Bij het overlijden van Johan is zij helemaal geen erfbelasting verschuldigd omdat de erfenis onder de vrijstelling valt. Een besparing van ruim € 40.000 aan belastingen.

Opheffen altijd mogelijk?

In principe kan je bij een terminale ziekte de huwelijkse voorwaarden nog opheffen. Je moet wel beiden in staat zijn om je wil nog vast stellen. Dat moet de notaris controleren.

Let op levensverzekering

Als er een levensverzekering is op het leven van Johan dan heeft Maria de premies betaald. Daardoor zal de levensverzekering uitkeren aan Maria en valt de uitkering niet in de erfenis. Als door het opheffen van de huwelijkse voorwaarden nu de premiebetaling ook in de gemeenschap zou vallen dan is dit voordeel niet meer mogelijk. In de akte blijft dus deze premiebetaling buiten de gemeenschap. Zorg ook dat de premie van een rekening op naam van de ander partner wordt afgeschreven.