Vermogen

Vermogen

Home » Woordenboek » Vermogen
8.6

Wat is het vermogen?

Schenken vrijstelling

Het vermogen van een persoon bestaat uit het saldo van zijn goederen, geld, vorderingen, etc. Ook wel uitgedrukt als de bezittingen minus schulden. Het vermogen kan via een testament zijn nagelaten aan nabestaanden. Daarbij kan beneficiair aanvaarden soms nuttig zijn. Geldbedragen (geldvorderingen) kunnen via een schenkingsakte worden geschonken.

Het soort huwelijk kan jouw vermogen beïnvloeden. Zie ook gemeenschap van goederen en huwelijksvoorwaarden.

Het vermogen van een rechtspersoon noem je ook wel eigen vermogen en staat op de balans.

  • Het meervoud van vermogen is vermogens

Lees meer over Vermogen op Wikipedia

.