Eigen vermogen

Eigen vermogen

Home » Woordenboek » Eigen vermogen
8.6

Wat is het eigen vermogen?

geld

Het eigen vermogen is wat overblijft als de bezittingen (activa) worden verminderd met de schulden van een rechtspersoon.

De wet bepaalt dat het eigen vermogen van een rechtspersoon grofweg opgebouwd uit:
1. het geplaatste kapitaal
2. wettelijke reserves, zoals de agioreserve, en andere statutaire reserves
3. niet verdeelde winsten (dividend)

Dat is dus eigenlijk een iets andere betekenis dan wat in de praktijk vaak wordt bedoeld met eigen vermogen. Het eigen vermogen kan ook negatief zijn als er meer schulden dan bezittingen zijn.

Het eigen vermogen zie je terug op de balans van de rechtspersoon.

  • Het meervoud van eigen vermogen is Eigen vermogens
  • De afkorting van eigen vermogen is EV

Lees meer over Eigen vermogen op Wikipedia

.