Betekenis Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en plichten kan bezitten. De rechtspersoon is een organisatie, een vennootschap, die zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Daardoor kan een rechtspersoon dingen kopen en overeenkomsten afsluiten. Je onderscheidt een rechtspersoon en een natuurlijk persoon in het recht.

De bestuurders van de rechtspersoon zijn dan ook slechts in uitzonderlijke gevallen aansprakelijk voor het doen en laten van de rechtspersoon. De rechtspersonen zijn: vereniging, stichting, naamloze vennootschap (NV) en Besloten vennootschap (BV).
De interne regels waaraan de organisatie zich moet houden staan in statuten. Die statuten kun je opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Je kan een Nederlandse rechtspersoon alleen oprichten bij de notaris. Er bestaan ook buitenlandse rechtspersonen zoals de Ltd. Die moet je oprichten in het land waarvan je het recht van toepassing wilt hebben. Je kan een bedrijf ook uitoefenen als ZZP-er of in een VOF, daar heb je geen notaris voor nodig.

  -   Meervoud van Rechtspersoon: rechtspersonen

Lees meer over Rechtspersoon op Wikipedia

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op
Richt nu een coöperatie op
Richt nu een stichting op
Richt nu een vereniging op
Richt nu je VOF op.