Buitenlandse rechtspersoon

Buitenlandse rechtspersoon

Home » Woordenboek » Buitenlandse rechtspersoon
8.6

Wat is een buitenlandse rechtspersoon?

De buitenlandse rechtspersoon of vennootschap is een rechtspersoon die is opgericht via buitenlands recht en waarop buitenlands recht van toepassing is. Daarbij maakt het niet uit dat de ondernemingsactiviteiten (alleen maar) in Nederland plaatsvinden. De wetten en regels van het land waarop de statuten zijn gebaseerd zijn dan van toepassing op die rechtspersoon.

Wel kan de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen (en dus ook bepaalde regels van Nederlands recht) van toepassing zijn.

Voorbeelden van buitenlandse rechtspersonen zijn de Engelse Limited en de Delaware LLC.

  • Het meervoud van buitenlandse rechtspersoon is buitenlandse rechtspersonen