Over ons

Home » Over ons
8.6

Wat is DoeHetZelfNotaris?

DoeHetZelfNotaris

DoeHetZelfNotaris is de grootste online notariële dienstverlener van Nederland. Dagelijks maken tientallen mensen een akte op de site. Een deel van die aktes worden vervolgens afgehandeld door onze notarissen in heel Nederland. Het kan ook zijn dat je een document hebt gemaakt waar je verder geen notaris bij nodig hebt. Of de akte wordt eerst nog behandeld door een van onze partners zoals Notariële Diensten.

Onze Missie

DoeHetZelfNotaris wil het recht toegankelijk maken. De drempel om een notaris te bezoeken kan lager. Dat kan door lagere prijzen en eenvoudiger taalgebruik. Bovendien kan online dienstverlening bijdragen aan het begrijpelijk maken van de stappen die mensen moeten zetten. Wij bouwen iedere dag aan onze software en website. Daardoor komen nieuwe aktes beschikbaar en worden bestaande aktes eenvoudiger. Het dagelijkse management is in handen van mr. Pablo van Klinken.

Duidelijke prijzen

Wij streven naar lage prijzen. Maar vooral willen we dat prijzen duidelijk en helder vooraf zijn. Dus geen verassingen met extra kosten achteraf. Daarom publiceren wij onze tarieven in een prijslijst. Daarbij zie je wat de exacte werkzaamheden zijn of welk product je ontvangt.

Duidelijke taal

De akte of het document dat jij bij DoeHetZelfNotaris maakt kan je ook zelf begrijpen als je die doorleest. De documenten zijn in duidelijke taal geschreven. De akte of overeenkomst is opgesteld in begrijpelijk Nederlands. Dat is niet hetzelfde als simpele taal. Het blijft een juridische tekst. De tekst is zorgvuldig opgesteld. Het is een misverstand dat een juridische tekst altijd in onbegrijpelijk ouderwets Nederlands zou moeten zijn opgeschreven. Wij geloven in onze missie. Jij kan veel meer juridisch zelf doen. Daarbij hoort dus ook dat je zelf kan begrijpen wat je regelt.

Omgekeerde wereld

Het is eigenlijk zelfs andersom. Teksten zouden niet onbegrijpelijk mogen zijn. Jij tekent de akte. Jij tekent dus jouw testament of oprichting van een BV, of welk ander juridisch document. De notaris heeft tot taak om er zeker van te zijn dat jij weet wat je tekent. Als de akte dus vol staat met onbegrijpelijk juridisch jargon, dan doet de notaris zijn werk niet goed. Want dan kan jij niet begrijpen wat er staat. Daarom hebben wij alles herschreven naar begrijpelijk Nederlands.

Mocht je nog ergens jargon tegenkomen dan leggen we het je graag uit. Of je maakt gebruik van ons gigantische gratis notariële woordenboek.

Waarom jargon

Waarom gebruiken juristen ouderwetse taal en jargon? Soms heeft dit een goede reden. In de wet staat dan een bepaalde term en de jurist wil specifiek die term overnemen in zijn document of betoog. Maar vaker is het ook een gewoonte. Onderzoek heeft ook aangetoond dat het gebruik van jargon voortkomt uit onzekerheid. Door een tekst in wollig jargon op te schrijven voorkom je dat iedereen direct kan zien wat er staat. Zo kan je als jurist dus verbloemen dat je zelf ook niet exact weet wat je bedoelt. Een andere reden zou kunnen zijn dat het gebruik van ouderwets taalgebruik door de buitenwereld als interessant en deskundig wordt gezien. Sommige advocaten hebben er een hele kunst van gemaakt om in lange en diep doorwrochte zinnen te zeggen wat ze bedoelen. Dat kan heel mooi zijn. Maar het houdt ook in dat niet iedereen je dan kan begrijpen.

Gender

In de samenleving zijn steeds meer mensen die er geen prijs op stellen om expliciet als man of vrouw aangeschreven te worden. Soms veranderen mensen ook hun geslacht of laten een X opnemen. Juridisch zijn hier nog enkele beperkingen. Maar om een toekomstbestendige akte te maken is het opnemen van het geslacht eerder een hindernis dan een verplichting. Dat wil zeggen dat op de site, in de communicatie en de juridische documenten het gebruik van genderspecificaties zoveel mogelijk is terug gebracht. Dat gaat verder dan het oplossen van verwijzingen van de soort: “de bestuurder van de stichting” altijd een “hij” noemen.

Compliment of klacht?

Wij hopen dat je een goede ervaring hebt met ons. Als dat zo is en je wilt een compliment daarover kwijt, heel graag. DoeHetZelfNotaris werkt met KlantenVertellen. Daar kan je een beoordeling achterlaten. Je kan ook gebruik maken van onze Facebookpagina of van Google Recensies. Denk er wel bij na dat je recensie (deels) openbaar is en bovendien er voor eeuwig staat. Heb je dus een aanvullende vraag, gebruik daar dan geen recensie voor. Plaats ook geen gegevens die privacygevoelig zijn.

Wil je een notaris beoordelen? Sommige notarissen werken ook met beoordelingssites. Dat zie je op hun eigen website. Aanbevelingen zijn onze beste manier om klanten te werven.

Is er iets niet goed gegaan, dan horen we dat ook graag. Laat het ons direct weten, dan kunnen we kijken wat we kunnen doen. Laten weten kan op iedere manier, telefoon, mail of formulier.
Als er een klacht is over onze eigen organisatie lossen we die op.
Gaat de klacht over een van onze notarissen, dan nemen we contact op met die notaris. We gaan er van uit dat zij professioneel genoeg zijn om de klacht dan op te lossen. We houden natuurlijk wel de vinger aan de pols.
Kom je er niet direct uit met de notaris dan heb je de volgende opties:

  • Maak gebruik van de interne klachtenregeling van het kantoor. Iedere notaris is verplicht een kantoorklachtenregeling te hebben. Het betreft dus een interne procedure op het kantoor.
  • Kom je er niet uit? Dan kan je naar de Geschillencommissie Notariaat. Die organisatie gaat over conflicten tussen de notaris en de klant. De commissie kan een schadevergoeding toekennen bij schades tot maximaal € 10.000. Je kan hier ook terecht met klachten over je factuur.
  • Is de schade hoger dan € 10.000 dan kan je naar de rechtbank.
  • Heb je een klacht over de professionele werkwijze van de notaris? Dus dat de notaris zijn werk niet goed heeft gedaan. Dan kan je een tuchtklacht indienen. De notaris kan dan veroordeeld worden. Soms is een tuchtklacht een eerste stap in een procedure om later schadevergoeding te kunnen vragen.

Geschiedenis

DoeHetZelfNotaris 10 jaar

De site bestaat sinds 2009. Er verschijnen regelmatig publicaties over de site, haar plannen en innovatie in het recht. We hebben publicaties gehad bij BNR Nieuwsradio, Het FD, de website Advocatie, Notariaat Magazine en nog veel meer.

Het FDAdvocatieNotariaat Magazine