Akte

Akte

Home » Woordenboek » Akte
8.6

Wat is een akte?

Een akte is een ander woord voor een overeenkomst of schriftelijke verklaring. Een akte moet zijn voorzien van ondertekening en zijn gedagtekend. In het document worden feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen vastgelegd. De akte is het bewijs van wat er in geschreven staat.

Er zijn twee soorten akten, de onderhandse akte en de authentieke akte. Een authentieke is opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, zoals een notaris of een rechter. Het getekende exemplaar, heet de minuut. De notaris geeft een afschrift af van alle authentieke akten. Zo’n afschrift is de letterlijke weergave van de volledige inhoud van het origineel.

Over het meervoud bestaat soms onduidelijkheid. Zijn het aktes of akten? Beide woorden zijn goed volgens de Woordenlijst van de Nederlandse taal.

  • Het meervoud van akte is aktes maar ook akten